Plaquenil charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

4.2 Dawkowanie i sposób podawania.. Produkt leczniczy zawiera parafinę.. siarczan hydroksychlorochiny.. 200 mg.PRODUKTU LECZNICZEGO PLAQUENIL Główne działania niepożądane hydroksychlorochiny opisano w Charakterystyce Produktu Leczniczego.. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Artykuł pochodzi z serwisu REKLAMA.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2.. Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Wymagane leczenie zależy od natury i ciężkości danego działania niepożądanego.. a. wytwÓrca substancji biologicznie czynnej oraz wytwÓrca odpowiedzialny(i) za zwolnienie seriiNAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Servenon, 10 mg, tabletki powlekane Servenon, 15 mg, tabletki powlekane Servenon, 20 mg, tabletki powlekane 2.. A są to:2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluorouracil medac, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka zawiera 74 mg laktozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Co znajdziemy w domkumencie?charakterystyka produktu leczniczego charakterystyka produktu leczniczego 1.

W przypadku wstrząsu, należy wdrożyć standardowe przeciwwstrząsowe postępowanie lecznicze.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Votubia 2,5 mg tabletki Każda tabletka zawiera 2,5 mg ewerolimusu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,Produkt leczniczy Blitzima powinien być podawany pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza w miejscu, w którym stale dostępny jest sprzęt i leki niezbędne do prowadzenia resuscytacji (patrz punkt 4.4).. Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera:ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od potasu".CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. W razie wystąpienia działania niepożądanego należy zmniejszyć szybkość infuzji lub przerwać ją..

Przypadkowe narażenie oczu może wystąpić kiedy pies potrząsa głową podczas lub chwilę po podaniu produktu.

1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty - szczepionki przeciw COVID-19.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. PLAQUENIL 200 mg, tabletki powlekane.. Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski..

3.data ostatniej aktualizacji tekstu charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego 02/2020 zakaz sprzedaŻy, dostawy i/lub stosowania, jeŻeli dotyczy nie dotyczy.

Dawkowanie Zimnica Zapobiegawczo Doustnie jeden tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej, w okresie przebywania w strefie endemicznej oraz przez 4 tygodnie po powrocie - 1 raz w tygodniu 500 mg tego samego dnia tygodnia.. Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg fluorouracylu (50 mg/ml) Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera chlorowodorek walacyklowiru w ilości odpowiadającej 500 mg walacyklowiru (Valaciclovirum).. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. powlekane zarejestrowanego we Francji.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .Produkt leczniczy weteryn aryjny wykazuje silnie drażniące działanie na oczy..

Premedykacja i leki profilaktyczne Przed każdym podaniem produktu leczniczego Blitzima należy podać premedykację w postaci lekuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .

Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.. W celu uniknięcia ryzyka dla właściciela, zaleca się by produkt był podawany wyłącznie przez lekarza weterynarii lub pod jego ścisłym nadzorem.Istnieją pewne doświadczenia z podawaniem produktu leczniczego Lucentis jednocześnie z wykonywaniem fotokoagulacji laserowej (patrz punkt 5.1).W przypadku wykonania fotokoagulacji laserowej i podawania leku tego samego dnia, podanie produktu leczniczego Lucentis należy wykonać co najmniej 30 minut po wykonaniu fotokoagulacji laserowej.podaniu produktu leczniczego.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.. Dawkowanie.Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt