Epitet przenośnia porównanie sprawdzian klasa 4

Pobierz

Ale o co w tym chodzi.. Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) 7.. Z podanego fragmentu wypisz 3 epitety z określanym wyrazem, podkreśl je.Plik sprawdzian klasa 4 epitet.pdf na koncie użytkownika harly192000 • Data dodania: 1 paź 2018.. Onomatopeja - wyraz naśladujący dźwięki i odgłosy naturalne.. Zadanie 1.. 11.Nazwij, jaki to środek stylistyczny.. np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania.. Góry nad wodą klęczą jak praczki,Typ porównania - porównanie homeryckie.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-02-02 20:52:55.. Pracę prześlij do spr - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. Nastepnie zaznacz prawidłową odpowiedź.. Rozwiązania zadań.. Szalone Liczby to strona matematyczna, na której znajdziesz nie tylko wyjaśnienie zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych pomocy naukowych.. np.: buczeć, buczenie, szumieć, szum.. Personifikacja (uosobienie) 10.. Pracę prześlij do spr - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. Wszystko, co zostało ukazane w utworze: fabuła, bohaterowie .Epitet-okreslenie rzeczownika np. piękny kwiat Porównanie- wyrażenie z wyrazem jak, jakby, jakoby niby, na kszałt w srodku np. mądry jak sowa Przenośnia-inaczej matafora, grupa wyrazow ktorych nie mozna odebrac doslownie np. kupic kota w worku Wyrazy dzwiękonasladowcze: wyrazy nasladujace rozne dzwieki np. stuk, puk Uosobienie- nadanie zwierzetom cech ludzkich np.pies przemowil .szkoła podstawowa język polski klasa 4, 5, 6 autorka: Anna Foks Temat: Środki stylistyczne..

RODZAJE LITERACKIE — sprawdzian 1.

Podstawówka.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćEpitet - okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmiotu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów).. Możesz .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. a) Ro śny pył - epitet b) Skacze d ŜdŜu wodnisty puszek- uosobienie c) Kielich za świstał, zazgrzytał- onomatopeja d) Cętki światła biegaj ą po twarzach- przeno śniaKlasa 4 Obejrzyj lekcję z 22 kwietnia.. Zawiera 23 pytań.. Utrwal pojęcia: epitet, porównanie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, strofa, rym, rytm, wers, podmiot liryczny.Sprawdzian z języka polskiego dla IV klasy szkoły podstawowej.. Określ do jakich rodzajów literackich zaliczyłbyś poniższe fragmenty?. Peryfraza (omówienie) 6.. Porównanie to zestaw wyrazów połączonych słowem jak, jakby, niby (np. gruby jak beczka, krzyczy jakby .Epitety 2.. Test zamknięty z języka polskiego dla uczniów klasy IV .. Antyteza4.Aby dowiedzieć się , jak przyrządzić tort czekoladowy, należy: A. obejrzeć film pt. "Czekolada", B. przeczytać przepis w książce kucharskiej, C. wyjechać na kilka dni za granicę, D. umieć obsługiwać urządzenia kuchenne.Środki stylistyczne - sprawdzian wiadomości dla klasy VI.Środki stylistyczne w języku polskim..

c) porównanie.

Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V. Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego 2.. Rozwiązania zadań.. Porównania zostały wytłuszczone, 5. a), 6.. Epitet stały: Zeus Egidodzierżca .Epitet- najczęściej połączenie rzeczownika z przymiotnikiem, np piękna dziewczyna, rudy lis, ciekawa książka.. Porównanie - zestawienie pojęć na podstawie ich podobieństwa .Test wiadomości ze znajomości środków poetyckich Przeczytaj uważnie podany fragment wiersza.. Przenośnia (metafora) 2.. Praca samodzielna Nazwij środki poetyckie w wierszu: epitet, porównanie, przenośnia (metafora).. "Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem) .ŚRODKI POETYCKIE - SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI W KLASIE V 1.Osoba mówiąca w wierszu to a) podmiot liryczny b) narrator c) autor 2.Określenie rzeczownika w poezji to a) symbol b) epitet c) rym 3.We fragmencie wiersza Józefa Ratajczaka pt. "Lalki" podkreśl pięć epitetów.. dom, biegać, mam, kolorowy: mama, czytam, po, oraz: .. inaczej przenośnia: Zdaniem nazywamy:Co to jest epitet, przenośnia, porównanie?. Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, kontrast, ożywienie, uosobienie, apostrofa..

Metafora (przenośnia) 9.

Obejmuje powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu 4.. Dzięki tej lekcji: 1.. Klasa 5.Sprawdzian umiejętności rozpoznawania w tekście środków poetyckich - epitetu, porównania, przenośni, odpowiedni do sprawdzania postępów uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.. Niobe - to postać mitologiczna, matka bolejąca nad stratą dzieci.. 2011-09-05 17:27:51Wybrane środki stylistyczne Środki stylistyczne: epitet przenośnia porównanie wyraz dźwiękonaśladowczy Środki stylistyczne: pytanie retoryczne antyteza zgrubienie, zdrobnienie neologizm anafora, epiforaŚrodki stylistyczne (poetyckie) 1.. Uosobienie (personifikacja) 6.. Jest rdzeniem wielu wyrazów.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Pytania i odpowiedzi .. Klasa 4.. 2010-03-02 18:03:51 Co to jest epitet , przenośnia i porównanie ?. Ożywienie 5.. "Tajemnice Przyrody" 4,5,6 (Przyroda) 23 sierpnia 2013 Babiańska Helena Podstawówka , Sprawdziany Książka nauczyciela do pobrania do wszystkich klas, a w niej testy , prace klasowe i sprawdziany do poniższych działów:Sprawdzian do działu- 2.Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 4..

b) przenośnia.

Praca samodzielna Nazwij środki poetyckie w wierszu: epitet, porównanie, przenośnia (metafora).. Klasa 6.błękitne niebo - epitet, słońce śmieje się - uosobienie, wietrzyk biegnie - ożywienie, deszcz otwiera piąstki liści - przenośnia, zimna woda - epitet, kolorowy rysunek - epitet, czarny niczym noc - porównanie, uśmiech budzi świat do życia - przenośnia, bóbr płacze - uosobienie, chmurki skaczą - ożywienie,Sprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1.. Poezja - klasa IV - Klasa IV literatura - Poezja - Choose (wybierz) the Correct (właściwy) Clock - Środki poetyckie - Epitet klasa 4 - PORÓWNANIE I EPITETPobierz (docx, 13,8 KB).. Porównanie 3.. Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam co to są środki stylistyczne i jaka jest ich funkcja w tekście.. Lalki są żywe, wesołe i nieszczęśliwe.. Które z wymienionych cech charakteryzują lirykę?. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Żeglarz - i jego losy są aluzją do Odyseusza, który wytrzymał śpiew syren i przepłynął pomiędzy Scyllą a Charybdą.. Zdrobnienie 11.. Porównanie- środek stylistyczny w którym porównujemy coś do czegoś na zasadzie analogii np. piekny jak wiosenny deszcze, smutny jak jej zapłakane oczy.4 EPITET: wyraz będący określeniem rzeczownika, wyrażony najczęściej przymiotnikiem, rzadziej rzeczownikiem, np.: delikatna dłoń, wesoły kotek, szalone lata.. 5 FUNKCJE EPITETU: uwydatnia cechy przedmiotów i osób; uplastycznia obraz poetycki; współtworzy styl wypowiedzi; wzbogaca wypowiedź.. 6 PORÓWNANIE, czyli: zestawienie ze sobą dwóch przedmiotów, zjawisk lub osób ze .10.Porównanie znajduje si ę w wersie: a) 3. i 4. b) 1. c) 1. i 2.. 2010-09-08 16:10:18 Kto poda środki stylistyczne 6 klasa takie podstawowe : epitet , porównanie , przenośnia , wyraz dzwiękonaśladowczy ?. Porównanie 3.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Rodzaje literackie— sprawdzian dla klasy 6.. Powtórzenie 7.. Wskaż zestaw zawierający tylko rzeczowniki.. Pytania i odpowiedzi .. Klasa 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt