Tematy godzin wychowawczych klasa 3 technikum

Pobierz

Bezpieczeństwo- Pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu w czasie ferii, wakacjiDrodzy Wychowawcy i Wychowawczynie, dziś stoimy wobec wielkiego wyzwania, nie tylko edukacyjnego, ale także wychowawczego.. "Poznaj mnie, a ja chętnie poznam Ciebie" .KLASY III D .. Kodeks i zasady klasowe.. ", "Dbam o swoje zdrowie- odmawiam", "Savoir-vivre".Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery zawodowej, podjęcia roli zawodowej, zajęćw serwisie Publikacje edukacyjne.. Zapoznajemy się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w szkole.. wg Czasnaprogres.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień 1.. Wybór samorządu klasowego.. Wybory Samorządu klasowego.. 2.Samopoznanie.. Cel: Zapoznanie się z zasadami Bhp, drogą ewakuacji w szkole.. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. Bezpieczeństwo w szkole - zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w szkole.. Emocje w moim życiu- pozytywne i negatywne.. 3.Moje sukcesy i porażki w klasie pierwszej.Tematyka godzin wychowawczych w klasie II Technikum.. Planowanie pracy samorząduklasowego.. Anna Nogawczyk.Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy na rok szkolny dla klasy 3 Liceum ProfilowanegoCzego będą dotyczyć godziny wychowawcze w nadchodzącym roku?.

Tematy godzin wychowawczych dla klasy III oraz IV technikum.

wg Alachaszcz.. - pogadanka, - uczeń : potrafi porozumiewać się i utrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .Godzina wychowawcza - godzina wychowawcza klasa 6f - godzina wychowawcza klasa 6a - Lekcja wychowawcza - Pierwsza myśl, pierwsza odpowiedź - 6b - określenie własnej tożsamości i ocena funkcjonowania w.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IIIB NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim Cel główny: planowanie własnej kariery zawodowej.. Umiejętność wyciągania wniosków na przyszłość.. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.. Szczególną rolę w tym trudnym czasie mają do odegrania wychowawcy i wychowawczynie - zarówno indywidualnie, w pracy z klasą, jak i jako zespół pedagogiczno-wychowawczy.Propozycje tematów z zakresu doradztwa zawodowego na lekcje wychowawcze w roku szkolnym2016/2017 Wpisany przez Anna Gregorczyk KLASY 1 .. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły.. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia hałasu w szkole.. Jesteśmy bezpieczni w szkole - zasady Bhp.. KLASY 3 1.. Przedstawiamy propozycje tematów.. PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE" KLASA III Dokąd zmierzamy ?. 2.Zabytki Ziemi Barlineckiej - wycieczka klasowa..

Planujemy wspólne działania− 1 godzina.

Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.. Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.. Sztuka autoprezentacji.Propozycje tematów godzin wychowawczych 1. św. Jadwigi Królowej Polski.. POSZERZONY O EDUKACJĘ EKOLOGICZNO - ZDROWOTNĄ .. Jestem patriotą - szacunek dla symboli narodowych.. Klasy "0" : 1. mgr Małgorzata Sroka.. Cel: Tworzenie kodeksu grupy, omówienie zasad panujących w grupie.. Wybory samorządu klasowego.. I.6 Przypomnienie regulaminu oceniania zachowania.. 5.Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany dany przedmiot, z zachowaniem tygodniowego wymiaru godzin określonego dla poszczególnych klas.. 1.Inauguracja roku klasowego.. 2.1 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY II CEL WYCHOWANIA: Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Godzina wychowawcza.. wg Martynakowalkowska.. Prawa i obowiązki ucznia.. Propagowanie sposobów właściwego postępowania w czasach pandemii COVID-19.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.Plan pracy wychowawczej - klasa III Technikum Ekonomicznego..

Tworzymy grupę− 1 godzina.

Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. - Mój region - najpiękniejsze miejsce" - Nasze prawa i obowiązki w UE.PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2013/2014 Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności III A- mgr Karolina Galewska III B - mgr Ewa Karbowska III c - Jolanta Hildebrandt III d - Robert Kulig III e - Małgorzata KuberkaTematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2021/2022.. Co nas łączy -prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp. 6.Przykładowe tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2016/2017: 1.. WRZESIEŃ 2 Czy jestem kulturalny?. "Jak cię widzą, tak cię piszą"- postawa kulturalnego ucznia.. 3 I .W wpisie opisuje 4 pomysły na angażujące godziny wychowawcze online, które pomogą nam utrzymać motywacje klasy w czasie nauki zdalnej.. Lekcja organizacyjna.. Twój idol, twój autorytet.. TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH - klasa I. Empatia - umiejętność potrzebna w życiu.. Cele szczegółowe: 1.Wzmacnianie poczucia własnej wartości w grupie; 2.Uświadomienie wartości takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, współpraca; 3.Umiejętność podkreślania swoich mocnych stron; 4.Nabywanie umiejętności .Tematyka godzin wychowawczych w klasie 1 technikum 1.Moje umiejętności moją szansą..

Przykład tematów godzin do dyspozycji wychowawcy dla klasy III oraz IV technikum.

- Imigranci i uchodźcy - szanse czy zagrożenia dla naszego dziedzictwa kulturowego?. Przedmioty: geografia, biologia, chemia, fizyka mogą być realizowane w klasie I, II, III lub IV.Tematyka lekcji dotyczy m.in. takich zagadnień jak współdziałanie, zdrowie, bezpieczeństwo, kreatywność i obrzędowość.. 4.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Zaproponowane tematy zajęć zostały tak zaprojektowane, by pomóc Ci zbudować i utrzymać klasę jako grupę, ale również prezentują narzędzia do edukacji zdalnej, które mogą Ci się przydać do .wychowawcze (bieżące wynikające ze specyfiki klasy) - Wdrażanie do autorefleksji i krytycznej samooceny.. Moda na dobre wykształcenie - "wyścig szczurów".. Mój rozwój zawodowy - tworzenie ścieżki kariery zawodowej.. Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu: pobierz (ZIP) Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy.. Przypomnienie treści podstawowych dokumentów szkolnych, praw i obowiązków ucznia, kryteriów oceny z zachowania.. Przygotowanie dziecka do roli ucznia i do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka.Godzina wychowawcza Koło fortuny.. Prezentacja regulaminu oceniania i klasyfikowania.. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego− 1 godzina.. Uczę się w klasie integracyjnej- co to oznacza?. Integracyjne pudełko rozmaitości :) Odkryj karty.. Przykładowe tematy: "Dostrzegam swoje zalety", "Moje zainteresowania", "Trudne sytuacje" "Co to jest złość?. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.. nauczyciel nauczania zintegrowanego .. Podpisujemy kontrakt- określamy zasady, które będą obowiązywać w naszej klasie.plan zawiera 32 tematy; pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub spotkania wynikające z potrzeb klasy lub szkoły kolejność tematyki jest dowolna, zależy od decyzji wychowawcy klasy Opracowano z wykorzystaniem Programu Doradztwa Zawodowego (ORE) oraz programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz Inaczej" 1.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.. Plan wychowawczo - profilaktyczny klasy - zadania do realizacji.. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, regionu, kraju, Europy.. Moje uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym.. Spotkanie z funkcjonariuszem KMP w Siedlcach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt