Plan pracy pedagoga szkolnego 2021

Pobierz

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Poz. 1591.. Zadania Formy realizacji Wykonawcy zadań/ współodpowiedzialni Termin realizacji 1.. Poznanie środowiska szkolnego oraz pozaszkolnego uczniów Ogólna diagnoza klas na początku roku szkolnego w oparciu o kwestionariusz informacyjny adresowany do wychowawców klas,PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKONYM 2020/2021 OPRACOWAŁA: ELŻBIETA SZYMCZAK Rok szkolny 2021/2022 L.P TREŚĆ ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI I Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów wPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Rok szkolny 2020/2021 RCEZ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie art. 60 ust.. wychowawcy, pedagog cały rok 3.. 2.Planowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego na rok szkolny 2020/2021 0 658 Nastał kolejny rok szkolny i tym samym przyszedł czas na podjęcie czynności planistycznych, których większość z nas nie lubi.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021.. jana pawŁa ii w rokitkachPodręczniki na rok szkolny 2021/2022 .. Kategoria: Pedagog szkolny Opublikowano: 21 luty 2018 BEZPIECZNA..

Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2021/2022; Gdzie szukać pomocy?

1.Analiza dokumentów uczniów.Planowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 0 183 .. Proponuję potraktować planowanie własnej pracy w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 z szacunkiem dla swojej roli zawodowej oraz z dużą dozą wnikliwej analizy potrzeb szkolnej społeczności i rozważnym wyborem podejmowanych zadań i czynności.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I.. Prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny.. RODO - INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE NAM PODAŁEŚ .. Zadania Cele szczegółowe i formy realizacji Termin realizacji Diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego.. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2021/ 2022.. SZKOŁA.. Opracowanie:PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020-2021.pdf (274.79 KB)Poniższy PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 został opracowany w korelacji ze Statutem Szkoły, na podstawie wniosków do pracy w roku szkolnym 2021/2022 zgłoszonych przez członków Rady Pedagogicznej na spotkaniu podsumowującym pracę w roku szkolnym 2020/2021, aktów prawnych MEN, kierunków realizacji polityki oświatowej MEN na .PLAN PRACY PEDAGOGA ..

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: Zadanie 1.

szkolnym 2020/2021 .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w OPINOGÓRZE GÓRNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Lp.. ZADANIA SPOSÓB REALIZCJI TERMIN KLASA / TYP SZKOŁY OSOBY WSPOMAGAJĄCE 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.. w roku szkolnym 2021/2022.. KALENDARIUM PRACY SZKOŁY 2020/2021 SEMESTR PIERWSZY KLASA IV - 01.09.2020 - 18.12.2020 SEMESTR PIERWSZY POZOSTAŁE KLASY - 01.09.2020 - 31.01.2021 SEMESTR DRUGI KLASA IV - 04.01.2021 - 25.04.2021 Plan pracy pedagoga PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2020/2021 .. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2020/2021 5. logopeda; godziny pracy pedagoga i psychologa; plan pracy pedagoga szkolnego; przedszkole.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji .Plan pracy pedagoga szkolnego.. 1. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych [analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiady1 Szkoła Podstawowa im..

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022; ... Na podstawie art. 47 ust.

Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez udzielanie systematycznych porad i .Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.. gen. Władysława Andersa w Nowem PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2020/2021PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNY 2020/ 2021 PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW, W TYM DIAGNOZOWANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH 1. mLegitymacja; Ważne komunikaty.. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych iPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2021/2022 Lp.. Programy; Menu.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im.. UWAGI: Dbałość o realizację obowiązku szkolnego uczniów - stały kontakt z wychowawcami klas i rodzicami oraz opiekunami prawnymi.. Office 365; E-Dziennik; Rada Rodziców; Publikacje nauczycieli..

Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2021/2022 ...roczny plan pracy w Świetlicy; poradnia.

LP Zadania Formy realizacji Termin Współpraca 1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów 1.Rozpoznanie sytuacji .Danuta Urbaś - pedagog szkolny Strona 1 Plan pracy pedagoga szkolnego 2020/2021 .. Z UJD-planu pracy pedagoga, logopedy, -planu pracy świetlicy szkolnej, -planu pracy biblioteki szkolnej, -planu pracy SU, -planów pracy zaj ęć pozalekcyjnych, - Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).. NA ROK SZKOLNY .. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym ich indywidualnychPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2020/2021 LP.. Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, reżimu sanitarnego oraz priorytetami MEN na rok szkolny 2020/2021 II.. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.PLAN PRACY PEDAGOGA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Celem pedagoga szkolnego jest tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuoczo-wychowawczych oraz usuwanie lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.Plan pracy pedagoga na rok szkolny2020/2021 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, priorytety MEN na rok szkolny 2020/2021, priorytety dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021, wnioski i rekomendacje z realizacji zadań przez pedagoga z poprzednich lat.. Dyrektor, nauczyciele, specjali ści wrzesie ń - listopad 2021 7.pedagog szkolny cały rok Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.. Zadania Formy i środki realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni - zakres współpracy pedagoga z innymi nauczycielami 1 Problemy ogólno- wychowawcze 1.. Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 Organizacja pracy pedagoga może ulec zmianie ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemiczny (COVID-19) i zalecenia Dyrektora Szkoły.. WSPÓŁPRACA.. procedury bezpieczeŃstwa obowiĄzujĄce w gminnym przedszkolu im.. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt