Inne zagrożenia spowodowane działalnością

Pobierz

- wybuchy wulkanów .. Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian,Zagrożenia Zagrożenia najogólniej można podzielić na naturalne (w prawie polskim zdefiniowane jako katastrofy naturalne) oraz cywilizacyjne (awarie techniczne i inne zdarzenia związane z działalnością człowieka).. Zagrożenia naturalne: a) Trzęsienia ziemi (ruchy płyt tektonicznych, fale tsunami).. Uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia technicznego.. Katastrofy budowlane .. - mgły - mrozy - grad - śnieg - lawiny .. U zwierząt, które spożywały zielone części barszczu Sosnowskiego mogą pojawić się biegunka, krwotoki wewnętrzne i stan zapalny układu pokarmowego.. Polecenie 2: Proszę przepisać do zeszytu notatkę - punkty, które zawierają najważniejsze informacje z tego tematu.. Wyciek gazu z instalacji w budynku mieszkalnym.. Przykłady zagrożeń należących do każdej z tych kategorii zaprezentowano na ilustracji 2.ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA Załamanie równowagi przyrodniczej Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Zmniejszenie zasobów tlenu Erozja gleb Degradacja życia biologicznego wód Niedobory wód Niszczenie powłoki ozonowej Degradacja ekosystemówZagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.. Przekroczony poziom wody, tzw. stan wody brzegowej, co oznacza, że woda wylewa się z koryta rzeki w dużych ilościach..

Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.

Inne zagrozenia spowodowane działalnosciaą człowieka wybrane przyklady Człowiek, jest jedyną istotą na świecie, której akcje efektują całe środowisko.. Zagrożenia i działania ratownicze , Żyję i działam bezpiecznie ZP , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTemat : Zagrożenia związane z działalnością człowieka.. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: a) Zanieczyszczenie powietrza (spalanie paliw, związki .Katastrofy spowodowane szeroko pojmowaną działalnością człowieka.. podwyższony poziom wody, tzw. stan wody brzegowej, co oznacza, że woda wychodzi z koryta rzeki.Temat w tym tygodniu realizowany to : Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.. 1 h Wypadki komunikacyjne.. Jedna z kategorii podziału zagrożeń czasu pokoju.. Polecenie 2: Proszę przepisać do zeszytu notatkę (można wydrukować i wkleić) lub napisać własną (może niektórzy już ją mają, więc tylko sprawdzą, czy jest dobrze.. Źródło nr 1: Działania ludzkie mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.. Rodzaj powodzi, której główną przyczynę stanowią intensywne opady deszczu..

Wymień i scharakteryzuj zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.

Proszę czekać.. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA - efekt cieplarniany .. Lasy tropikalne, podobnie jak inne ekosystemy, wymagają określonych warunków dla optymalnego zdrowia.. Q. stan ostrzegawczy to.. - pożary .. Temat w podręczniku znajduje się na stronie 115.. - kwaśne deszcze .. Ostrożnie opuszczam ukrycie lub podejmuję inne działania wskazane przez służby ochronne, rodziców albo .. Przyporządkuj do podanych zjawisk atmosferycznych spowodowane nimi zagrożenia.. Polecenie 1: Proszę zapisać temat w zeszycie i przeczytać temat z podręcznika str. 115-121.. - skażenie wód i rzek - skażenie .Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka Po zakończeniu działu uczeń: - wymienia nazwy formacji służb działających na rzecz zwalczania skutków zagrożeń - wymienia główne przyczyny pożarów - opisuje zasady postępowania podczas pożaruZanieczyszczenie środowiska, wypadki drogowe, zabijanie zwierząt, wycinanie lasów, zużywanie nieodnawialnych źródeł energii..

Huragan wiejący powyżej 120 km/h (polska nazwa).- spowodowane działalnością człowieka.

Wpisz numery w odpo - wiednich kolumnach tabeli.Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w wypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu Zagrożenia naturalne Zagrożenia spowodowane działalnością człowiekaQuestion 15.. Czytając wiadomości z podręcznika należy zwrócić na nie szczególną uwagę.Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego dla zwierząt.. b) Wybuchy wulkanów (aktywność.. Aby zrozumieć jak duży jest to wpływ należy zapoznać się z poszczególnymi przykładami jego działalności Człowiek tworzac nowe WrazINNE ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁANOŚCIą człowieka AWARIE, WYPADKI, KATASTROFY Dzielą się na: awarie, wypadki, katastrofy Celowe Nieumyślne WYPADEK AWARIA stan niesprawności obiektu występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie AWARIAInne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka , Rozdział 2..

Na podstawie źródła nr 1 wyjaśnij krótko czym są zagrożenia wynikające z działalności człowieka.

20 1.2.3. zagroŻenia techniczne.. 23 1.2.4. zagroŻenia spowodowane dziaŁalnoŚciĄ czŁowieka.. 28 1.2.5.2.11.. 0.Wylesianie, przekształcanie gruntów i zmiana klimatu stanowią trzy największe zagrożenia dla lasów deszczowych.. Są narażeni na zniszczenia i trwałe szkody spowodowane działalnością wielu ludzi, głównie za sprawą zachęt .Zagrożenia i skutki burz - porażenia piorunem, strata dobytku, porażenie elektryczne, pożary, uszkodzenie linii elektrycznych, Środki alarmowe - megafon, megafon ręczny, dzwonek, stacjonarna syrena alarmowa, syrena alarmowa z sygnalizatorem świetlnym, dzwon kościelny, Rodzaje ewakuacji - zorganizowana, doraźna, spontaniczna, Przyczyny pożarów - używanie otwartego ognia w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych, nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami naftowymi .Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka Zagrożenia społeczne 5 .. - powodzie .. Znalezienie niewypału lub niewybuchu opisuje obowiązki pieszego i kierowcy podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego (B) opisuje postępowanie ratownicze w przypadku (B):Temat: Powodzie i inne zagrożenia naturalne Polecenie 1 : Proszę zapisać temat w zeszycie i przeczytać temat z podręcznika str. 93-101.. ZAGROŻENIA NATURALNE - trzęsienia ziemi .. poziom wody zagrażający zalaniem danego obszaru.. Dlatego też niezbędne jest, by rybołówstwa na całym świecie wprowadzały działania ograniczające nadmierną eksploatację stad ryb oraz przyłów gatunków niebędących celem połowu.Edukacja dla bezpieczeństwa- Janusz Jamiołkowski Drukuj Szczegóły Opublikowano: 18 marzec 2020 Materiał do zrealizowania w tygodniu 16-20.03.202016..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt