Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze klasa 3

Pobierz

Kl .Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w klasach IV-VI Harmonogram zajęć wyrównawczych z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanych w ramach projektu " Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im.. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów: - wyrabianie zdolności prawidłowego kojarzenia dźwięku - doskonalenie.. Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j. polski-kl. IVA- A. Paprotna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- matematyka - kl. VIIA- J. Tokarska.. Zaokrąglij do dziesiątek.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze Anagram.. - 2 godz. Ułamki zwykłe.. Nauczyciel Nazwa zajęć Termin Sala 1 Regina Dobrzyńska Zajęcia dyd.-wyrównawcze dla kl. 2e Poniedziałek 5l 65 2 Irena Dulanowska Zajęcia dyd.-wyrównawcze dla kl. 3d Środa 5l 65 3 Elżbieta Dzięgielewska Zajęcia dyd.-wyrównawcze dla kl. 3g Piątek 3l 65 .KL VII-VIII SP ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYROWNAWCZE 30 10 2020 - Kopia.doc (292.00 KB) KL VII-VIII ZAJECIA DYDAKTYCZNO WYROWNAWCZE 6 11 2020 - Kopia.docx (640.78 KB)Tematy zajęć dla klasy V 1..

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

- 4 godz.. Pomogą w tym ćwiczenia - ,,Tabliczka mnożenia do 100" znajdujące się na stronie: klasa 1 - 25wyrownawcz_1.docx.2 - zajęcia dydaktyczno-wyrónawcze z języka polskiego - klasa VIa.pdf.. NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO.. Rodzaj przymiotnika Sortowanie według grup.. 2020 r. 3-4. zajęcia wyr.MAT -6a.doc.. Ponadto ich zadanie to usprawnianie oraz nabywanie umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej.Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalgulią.. Piątek 12:10-12:55: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody.. 2020 r.PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. W tym czasie przeprowadzono diagnozę wstępną , diagnozę postępów w czerwcu 2010 r, diagnozę postępów w styczniu 2011r.. 1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego klasy 8b.. Książki » Podręczniki szkolne 25 zł .. Czwartek o 14:05-14:50: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa 1d. Halina Holz.. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II..

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa II i III.

10 45-11 30 Rytmika kl. IIIa-A.Mateusiak-Bagińska 5.. 2020 r. 4 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego - klasa VIa.pdf.. Temat : Rozwiązywanie zagadek matematycznych i sudoku.. W ramach dodatkowych lekcji z najważniejszych przedmiotów objętych sprawdzianem po klasie .Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 1-3 Edukacja w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę!. DLA KLAS II-III.. Klasa 2 Polski.. Podsumowanie zajęć Koło fortuny.. Liczby naturalne.. · Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. · Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia poprawności i płynności czytania.. Agnieszka Meger.. Woroniecka Anna.. Zajęcia wyrównawcze" - zestaw materiałów dydaktycznych wspomagających edukację wczesnoszkolną Uczniowie z trudnościami w nauce potrzebują dodatkowego wsparcia w trakcie zajęć wyrównawczych.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II.. Dodawanie liczb dziesiętnych.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych kierują się następującymi celami głównymi: Rozbudzanie ciekawości poznawczej, potrzeby pogłębiania wiedzy.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. 06 2011 roku.. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie III • Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów: - doskonalenie tempa, techniki głośnego czytania, z właściwą intonacją,..

...Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

• .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a 1. w roku szkolnym 2014/2015.. 11 45-12 25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Kl.- II B- E. Fujarczuk.. zmagali się z zadaniami utrwalającymi mnożenie i dzielenie.. W tym tygodniu ćwiczymy mnożenie.. Zapisywanie i odczytywanie liczb dziesiętnych.. 2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (kl.3a) Uczniowie klasy III a po raz pierwszy biorą udział w zajęciach z matematyki w ramach projektu unijnego.. Klasy 4.. .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę .. Nowa książka - Matematyka.. 24 kwietnia 2020.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Zajęcia wyrównawcze 25.05.20 - 29.05.20. na rok szkolny 2008/2009.. Cechy podzielności przez 2,3,5,9,10 - dzielnik, wielokrotność.. - 4 godz. Obejmowały: 5 ucz.. Będzin, Śródmieście 2 wrz.. Porównywanie ułamków .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie II-III były prowadzone od 04.01.2010 roku do 22.. Ćwiczenia w wykonywaniu działań sposobem pisemnym na liczbach naturalnych.. Wyrównawcze Anagram.. Obliczanie wartości wyrażeń - kolejność wykonywania działań.. 2020 r. 5 - zajęcia dydaktycznow-wyrównawcze z jezyka polskiego - klasa VIa.pdf..

Ćwiczenia wyrównawcze.

Cele: - zachęcenie do zabawy liczbami, - rozwijanie logicznego myślenia, - kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.. Poniedziałek 11:00 .. i diagnozę końcową w czerwcu 2011r.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. Zamień na złotówki.. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu: - swobodne i ukierunkowane rozmowy na podany temat - ustne i pisemne układanie planu.. M. Konopnickiej w Przeczycach"zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki klasa IV - V.. Edukacja polonistyczna.. Klasa 2 Polski.. Lekcje zdalne.. Klasy 3.. Ukierunkowanie i pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości szkolnych.Klasa 3 edukacja polonistyczna Części mowy.. 2020 r. 3- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego - klasa VIa.pdf.. wg Milenawypych.Akademia pomysłów Zajęcia wyrównawcze "Akademia pomysłów.. ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE Koło fortuny.. Zadania swoje wykonywali wykorzystując tabliczki LOGICO, gdzie nie tylko udzielali .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III l.p.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 1-3; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 4-6; W-F; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1 i kl.2; Wirtualna świetlica szkolna; Projekt #shareEU; Program SKS; e-dziennik; Classroom; Adresy mailowe nauczycieli; Rekrutacja do klasy I i do przedszkola na rok szkolny 2021/2022; Deklaracja dostępnościZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mają pomagać w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości, które są przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego.. Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.KLASA 1A KLASA 1B KLASA 2A KLASA 2B KLASA 3A KLASA 3B Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - klasy 1-3 KLASA 3BGłówne cele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych to pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole, zapewnienie warunków do odnoszenia sukcesów każdemu z uczniów oraz stworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery na zajęciach.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt