Podsumowanie obserwacji wstępnej dzieci 3 letnich

Pobierz

Obserwację prowadzi się z zachowaniem następujących terminów: - obserwacja wstępna prowadzona jest do końca października .Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji, Bardziej szczegółowoWyodrębniają pierwsze głoski w wyrazie i analizują proste wyrazy na głoski.. II ETAP- obserwacja okresowa- nauczyciel lepiej poznał dzieci, ich wiadomości,Opracowana karta obserwacji pomoga nauczycielkom w przyjrzeniu się właściwościom rozwoju dziecka 3 - letniegoi rozpatrzenia jego możliwości psychofizycznych w zakresie adaptacji, ogólnej sprawności ruchowej, samodzielności, dojrzałości społecznej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, rozwoju mowy, czynności poznawczych.. W pracy z dziećmi przedszkolnymi ważną rolę odgrywa poznanie wychowanka.Karty uzupełniają arkusz obserwacji, ułatwiają jego wypełnienie i pomagają w rzetelnej ocenie rozwoju dziecka.. Dziecko należy zachęcać do nauki szkolnej.. Pakiety diagnostyczne dzieci 3- i 4-letnich są dostępne w wersji drukowanej z kolorowymi kartami:Przeprowadzenie obserwacji wstępnej Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem;podsumowanie obserwacji wstępnej 6 latka.doc (37 KB) Pobierz Andrychów 16.11.2009r.. 1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje..

Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich.

Liczba dzieci badanych: 21.. 2 - badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać.. Pakiet diagnostyczny 4-latka zawiera arkusz obserwacji oraz 22 karty (po 11 kart na każdą z dwóch obserwacji).. dla dzieci 4.Jeżeli dzieci uzyskają średnią w Umiejętności z zakresu rozwoju fizycznego i motorycznego na poziomie: 4 pkt na każde dziecko- to jest to poziom wysoki 2-3 pkt- poziom średni 1- 0 pkt- poziom niski.. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich .. Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Anna Kaczmarek.. w roku szkolnym 2014/2015, Przedszkole Samorządowe nr 67 w Krakowie.. zbiorczy obserwacji.. Obserwację pedagogiczną prowadzą nauczyciele pracujący z grupą dzieci 3,4,5 - letnich.. Oznaczenia zastosowane w instrukcji nauczyciela: O-dana umiejętność nauczyciel diagnozuje za pomocą obserwacji w czasie zabaw dowolnych U dziecka 6 letniego należy kształtować pozytywną motywację uczenia się.. Rok szkolny 2016/2017r.. Obserwacja jako jedna z metod poznawania dziecka w przedszkolu.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Samorządowe Przedszkole Nr 67 w Krakowie.. ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich..

Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego.

Ponadto nauczycielki grup 3,4 l ustnie informują rodziców o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci i ewentualnie o zakwalifikowaniu do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Poziom przeciętny 37 w pierwszej, a 14-ro w drugiej i poziom niski 14-ro dzieci w pierwszej, a 3-je w drugiej diagnozie.Podsumowanie końcowej diagnozy w grupie III- dzieci 4 letnich.. Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów ,z czego … Czytaj dalej Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6 letnich• Karty Obserwacji Dziecka (w poszczególnych grupach wiekowych).. 5,6-latki • Przedszkole • pliki użytkownika Issabcia_89 przechowywane w serwisie Chomikuj .Po zakończeniu wstępnych obserwacji nauczycielki wypełniają arkusz zbiorczy ewaluacji osiągnięć dziecka.. 2 Rozwój umysłowy Dziecko: nazywa przedmioty z otoczenia i przedstawione na rysunku dostrzega różnice i podobieństwa na .. z dzieckiem) • Obserwacja dziecka dokonana w trzecim pomiarze ma służyć określeniu stanu rozwoju dziecka i jego dynamiki.1..

3Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 3-letniego.

Dzieci 4 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi .ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich.. Dzięki niej nauczycielki mogłą dokładniej obserwować .Plik Obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011Podsumowanie końcowej diagnozy w grupie III- .. letnich.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).Podsumowanie obserwacji końcowej Grupa II - Filia.. Zbieranie informacji o dziecku podzielone jest na etapy: I ETAP- obserwacja wstępna-to wstępne rozpoznanie, poznanie dziecka i jego możliwości.. 1-potrafi.. Rok szkolny 2016/2017.. (1 dziecko 5 - letnie z niepełnosprawnością ruchową - Krystian S.).. w roku szkolnym 2014/2015, Przedszkole Samorządowe nr 67 w Krakowie.. Zgodnie z wynikami wstępnej diagnozy stwierdzono, iż niektóre dzieci miały trudności z adaptacją ( Wojtek S., Dawid P., Dominik B., Natasza D.. Dokumentację obserwacji prowadzi się z wykorzystaniem arkuszy obserwacyjnych opracowanych przez nauczycielki.. Kilka fragmentów niżej ta sama Osoba podkreśla, że należy podchodzić do dziecka indywidualnie i podmiotowo.Zebranie grupowe po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji - diagnozy u 4-6 latków (październik), u dzieci 3 letnich podsumowanie adaptacji wstępnej (grudzień): sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej obserwacji rozwoju dzieci, wnioski z adaptacji wstępnej do przedszkola dzieci 3 letnie,Plik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci..

dla dzieci 4 - letnich.

Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich Dzieci dobrze zaaklimatyzowały się w grupie, są koleżeńskie , zgodnie bawią się z rówieśnikami,jedynie(PK)obserwuje zabawy dzieci z boku, czasami bawi sie zabawkami manipulacyjnymi.Bierze udział w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczycielkę.Przedszkolaki .Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek).. Olsztyn.. Rok szkolny 2016/2017r.. Liczba dzieci: 23.. ), czynnościami .Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt