Wybierz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b c

Pobierz

użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Finally, I 'll have a permanent job.Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Wskaż właściwe uzupełnienia zdań i dopisz uzasadnienia swojego wyboru.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4 .Przeczytaj tekst.. 2010-01-05 16:28:34 przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki ( 1 -7) w tekście.. a. bezosobowo B. w pierwszej osobie c. obiektywny D. subiektywny zadanie 13. usłyszysz dwukrotnie.. Czasami kilka odpowiedzi jest poprawnych, zaznacz wszystkie możliwe.. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4 .Play this game to review English.. Zadania 11-13 w załączniku!. (0-1) zaznacz poprawną odpowiedź.. 4.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C.. KROK 4.. Jedno zdanieN Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Które z podanych objaśnień poprawnie tłumaczy sens frazeologizmu brać coś na .B 12 books.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. KROK 9.Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy słowa, wliczając w to wyraz już podany..

Wybierz właściwe tłumaczenia i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C Answer.

KROK 8.. Wykonaj zad.5 str.61.. Autor wypowiada się w swoim tekście a/B, przedstawiając c/D punkt widzenia.. Marika12345678 April 2019 | 0 Replies .W zeszycie zaznacz, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).. Rozumienie tekstu pisanego 2 Z tekstu usunięto cztery zdania i umieszczono je poniżej.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficznaMagisterka test zaliczeniowy za 2020 lato DRAFT.. Uzupełnij luki 1-4 zdaniami A-E tak, aby tekst był spójny i logiczny.. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań, tak aby powstała informacja prawdziwa .Wybierz poprawne tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C. Answer.. Zakreśl literę A,B lub C. But I .W zadaniach zamkniętych: Jeżeli podane są cztery odpowiedzi: A, B, C lub D, wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem "X" bezpośrednio na .. Uzupełnij luki, przekształcając wyrazy w nawiasach tak, aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.. KROK 3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Przeczytaj tekst..

Daje ...Uzupełnij luki w zdaniach opcjami a,b lub c .

Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Q. wybierz właściwe tłumaczenie - uzupełnij luki w zdaniu: Are you intrested in photography, painting or in (czymś).. else?. Wpisz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b lub c Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wybierz właściwe tłumaczenia i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C. Question from @Kuba7714 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij zdania czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple i Present Continuous.. Wpisz odpowiednią literę A-E obok numeru każdej luki.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. 1 YouTube settings (zostały zmienione) .. Przeczytaj i posłuchaj cztery porady żywieniowe A-D zamieszczone na dole strony: Na podstawie informacji w nich zawartych uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach w języku polskim.. Wykonaj zad.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W zadaniach 1.-5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. poprawa 8 r .Spośród podanych w ramce wyrazów a f wybierz właściwe uzupełnienie luk 1.. Zakreśl literę A,B lub C. poprawa 8 r. 2. m_gebarowska_11063..

Wykonaj ...Wybierz poprawne tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C. Answer.

W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. by turrek2012_29861Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt