Podstawowe zasady postępowania podczas opatrywania ran

Pobierz

Nie należy usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, gdyż zapobiegają krwawieniu.Dowiedz się, w jaki sposób ograniczyć zakażenia i przyspieszyć gojenie się dzięki wdrożeniu odpowiednich zasad oczyszczania i opatrywania ran.. Podstawowym zabiegiem w udzielaniu pierwszej pomocy jest prawidłowe opatrzenie ran z użyciem jałowego materiału opatrunkowego, podręcznego lub zasadniczego.. Jeśli krwotok z ran skóry jest lekki, krew sączy się kroplami.. W zależności od rozwiązań systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie mogą one być modyfikowane.. Różnego rodzaju rany występują u nas przez całe życie.. wymienić przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce ej; • opatrzyć rany kończyn chustą trójkątną;Podstawowe zasady opatrywania oparzeń Strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn; brzusznej.bezpiecznie zdjąć rękawiczki ochronne; wezwać odpowiednią pomoc.. Zapobieganie dalszemu zakażaniu rany.. Zasadnicze, jak: - gaza opatrunkowa - jest to materiał najczęściej bawełniany, z którego możemy przygotować odpowiedni kompres opatrunkowy lub opaskę opatrunkową.W czasie zaopatrywania ran należy pamiętać o stosowaniu rękawiczek gumowych..

Uzupełnij luki, aby powtórzyć podstawowe zasady postępowania podczas opatrywania ran.

Należy ocenić ranę pod kątem jej typu, głębokości, nasilenia krwawienia (gdy krwawienie jest nasilone konieczne jest zeszycie rany), stopnia jej zabrudzenia oraz obecności ciał obcych.Po zdezynfekowaniu i oczyszczeniu, na ranę należy położyć jałową gazę, która jest w wyposażeniu każdej apteczki.. Do tego celu służą odpowiednie materiały opatrunkowe, które możemy podzielić na: 1.. Postępowanie Ogólne zasady opatrywania ran to: zadbaj o bezpieczeństwo własne zabezpiecz poszkodowanego przed upadkiem, posadź, połóż odsłoń miejsce rany, rozcinając bądź rozrywając odzież dokonaj oceny rany celem ustalenia dalszego postępowania odpowiednio zabezpiecz obrażenieokoło 11 godzin temu.. Tym zajmuje się lekarz.3 PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZRANIENIE Każdą ranę pozostawiamy w stanie, w jakim ją zastaliśmy, przykrywając jedynie, możliwie szybko, jałowym materiałem opatrunkowym.. Przyroda.. Gdy opatruje się krwawiącą ranę, poszkodowany powinien się znajdować w pozycji.Tamowanie krwotoku.. Krwotok ustaje zwykle samoistnie po kilku minutach, gdy skrzep powstający w miejscu krwawienia zamknie ubytek naczynia.. • rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku; • uzasadnia konieczność opatrywania ran; • planuje wyposażenie apteczki dla kilkuosobowej grupy na wyprawę turystyczną wPoprzednia strona Podstawowe zasady postępowania ratownika na miejscu wypadku Zachowanie bezpieczeństwa ratownika, uczestników oraz świadków wypadku Udzielając pierwszej pomocy ratownik powinien w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo swoje, a następnie ratowanego i świadków zdarzenia.osłaniający na ranę w obrębie kończyny; • samochodowej;posługiwać się chustą trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn; • bezpiecznie zdjąć rękawiczki ochronne; • wezwać odpowiednią pomoc..

Drugą ważną funkcją opatrywania ran jest zatrzymanie krwawienia.

Po pierwsze i najważniejsze - należy ustabilizować pacjenta oraz ocenić, czy poza widoczną raną nie występują u niego inne urazy.2 - stosuje podstawowe zasady opatrywania ran - stosuje właściwe opatrunki w zależności od rodzaju urazu i umiejscowienia rany - opatruje rany umiejscowione na poszczególnych częściach ciała - posługuje się chustą trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn - tamuje krwawieniaPlik Ogólne zasady opatrywania ran przy udzielaniu pierwszej pomocy.docx na koncie użytkownika spider65 • folder ratownictwo medyczne podstawy • Data dodania: 19 gru 2010trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn; • bezpiecznie zdjąć rękawiczki ochronne; • wezwać odpowiednią wymienić przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce • opatrzyć rany kończyn chustą trójkątną; • postępowania w zastosować podstawowe zasady opatrywania ran; • zastosowaćZasady opatrywania ran: zadbaj o bezpieczeństwo własne - załóż rękawiczki, zabezpiecz poszkodowanego przed upadkiem, posadź, połóż, odsłoń miejsce rany, rozcinając, rozrywając odzież, dokonaj oceny rany celem ustalenia dalszego postępowania, odpowiednio zabezpiecz obrażenie,trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn; bezpiecznie zdjąć rękawiczki ochronne; wymienić przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej; opatrzyć rany kończyn chustą trójkątną; zastosować podstawowe zasady opatrywania ran; samochodowej;zastosować właściwe opatrunkiOpatrunki głowy, np. w przypadku oskalpowania, wykonuje się z jałowej gazy i kodofixu..

W czasie opatrywania ranny powinien leżeć lub przynajmniej siedzieć.

zakładać żadnych, wąskich czy szerokich, opasek uciskowych nad tętnicami.. W takim wypadku należy zatamować krwawienie wokół rany, np. w przypadku pręta w stopie i go unieruchomić.. Pierwszym działaniem powinno być dokładne obejrzenie miejsca zranienia i ocena, czy konieczna jest konsultacja lekarska.. W razie niepowodzenia należy założyć opaskę uciskową.Opatrywanie ran powinno się zawsze wykonywać w rękawiczkach.. Wtedy rana jest już zabezpieczona przed zakażeniem.. Po to stosuje się bandażowanie.. W przypadku drobnych skaleczeń czy ran przed ich opatrzeniem musimy skaleczone miejsce dobrze przepłukać najlepiej bieżącą wodą.Podstawowe zasady podczas opatrywania ran: nie wolno wyjmować ciał obcych tkwiących w ranach,Zwykle proces opatrywania rany przebiega wieloetapowo.. Postępowanie w zakresie PPŻ w ramach systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie.zastosować podstawowe zasady opatrywania ran zastosować właściwe opatrunki w zależności od rodzaju urazu i umiejscowienia rany wyjaśnić, jak rozpoznać krwotok zewnętrznyPostępowanie podczas utraty przytomności i zasłabnięć oddechowego ocenić przytomność ..

Na schemacie przedstawiono ogólne zasady PPŻ dorosłych, dzieci i niemowląt.

trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn; bezpiecznie zdjąć Często, na skutek odruchowego obkurczenia się tętnic, krwawienie jest nieduże i można je zatrzymać tą metodą.. Nie wolno samodzielnie wyjmować go z rany.. zdejmować opatrunku uciskowego w celu .posługuje się chustą trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn.. Najskuteczniejsze zasady postępowania w przypadku zranienia to zachowanie spokoju, zadbanie o własne bezpieczeństwo oraz wykorzystanie nabytej .Na ranę należy założyć uciskowy, jałowy opatrunek i unieść część ciała, której fragment został amputowany.. w apteczce samochodowej; wykonać opatrunek osłaniający na ranęSchemat postępowania w ramach pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie.. Opatrunek głowy.. Na położonej na ranie gazie należy położyć coś, co wywoła ucisk.Istnieją ogólne zasady postępowania przy zaopatrywaniu ran, bez względu na ich rodzaj [4,15].. Najczęściej opatrunki wykonuje się na rękach, nogach i głowie.1.2.. W ranie może znaleźć się ciało obce: drzazga, pręt, kamyki.. Podczas zaopatrywania ran nie wolno [11]: usuwać z nich ciał obcych, chyba że jest to całkowicie bezpieczne.. W wyniku kontaktu z krwią przenosi się wiele chorób, dlatego ratownik musi się zabezpieczyć- ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt