Uniwersytet wrocławski szkoła języka polskiego i kultury dla cudzoziemców

Pobierz

Uwaga: w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, podania proszę przesyłać pocztą elektroniczną (skan) na adres Dziekanatu.. Opis firmy.. O certyfikacie języka polskiego jako obcego w programie "Dzień dobry we Wrocławiu" opowiada przewodnicząca egzaminu Marta Gołębiowska, pracująca na co dzień w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr.. Jednostka organizacyjna: Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Stanowisko: lektor Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk humanistycznych .Dane kontaktowe.. 30-31.01.2021 - poziom B1 .. Udział w nim wezmą badacze, tłumacze i lektorzy języka polskiego ze wszystkich poza Australią zamieszkałych przez człowieka kontynentów.Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego odbywają się w następujących terminach:.. Rejestry, ewidencje, archiwa ; Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych ; PROJEKTY .. Nasze publikacje.. Warto posłuchać!. ARCHIWA I REJESTRY .. Wrocław należy do największych i najbardziej znanych w Polsce ośrodkówów akademickich.Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje czterotygodniowe kursy języka polskiego jako obcego w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu..

SPJiK to jeden z najważniejszych ośrodków nauczania języka polskiego dla cudzoziemców w regionie.

Oferujemy kursy języka polskiego, wykłady z zakresu kultury polskiej, historii, zagadnień społecznych, politycznych i .Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski.. Informacje kulturalne.. 1_Uznawanie_przepisywanie_ocen.. Oferujemy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz kursy specjalistyczne i kursy indywidualne - w pełni dostosowane do potrzeb uczestników.Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 16.2021.WF z dnia 27 października 2021 r. na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym..

Ma już prawie czterdziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Na zajęcia można się zapisać na platformie Navoica.Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców Strona Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Kto opiniuje podanie.. Więcej.. Wrocław.. Kursy + Studia + Egzamin państwowy + Współpraca + Kalendarz.. Informacje kulturalne.. Warto zobaczyć!. Więcej.. Warto doświadczyć .Język polski dla każdego.. 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich) tel.. Zobacz wszystkie aktualności.. Uniwersytet Wrocławski.. Na kursach gości rocznie ok. 1000 osób.Ponadto komisja konkursowa weźmie pod uwagę umiejętności związane z potrzebami Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców: udział w konferencjach glottodydaktycznych lub innych poświęconych kształceniu językowemu cudzoziemców lub nauczaniu języków obcych, publikacje na temat kształcenia językowego lub kulturowego .Język polski z elementami przedsiębiorczości.. Na naszych kursach gościmy rocznie ok. 1000 osób z całego świata.• Lektoraty języka polskiego dla pracowników i doktorantów UAM - lektorów języków obcych (30 tygodni x 4 godziny) Finansowane ze środków wydziałowych wg transferów za godziny wzajemnie świadczone, jeśli dziekan wyrazi zgodę.. Działa od 1974 roku.. Kursy + Studia + Egzamin państwowy + Współpraca + Kalendarz.. Aktualności.. Warto posłuchać od 14.22 minuty!Rekrutacja 2022/2023: Kandydaci na studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego powinni mieć wyższe wykształcenie filologiczne lub humanistyczne i złożyć w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr następujące dokumenty:..

Zgoda_na_kurs.pdf • Kursy języka polskiego dla studentów i osób spoza uczelni:Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na letnie programy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców, organizowane w lipcu i sierpniu 2017 roku.. Więcej.. Projekt trwał od roku 2017 i był ….Kursy na każdym poziomie trwają dwa semestry i obejmują od 60 do 180 godzin lekcyjnych STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - oferuje kursy z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, Studium oferuje również kursy dla młodzieżySzkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 1974 roku.. telefon: +48 (71) 375 28 04 www: e-mail: .. Warto doświadczyć .Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr.. : +48 71 e-mail: Godziny pracy Sekretariatu Szkoły:Język polski dla każdego.. Sekretariat czynny: w godzinach 9.00-15.00,SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY DLA CUDZOZIEMCÓW Program Kursu Letniego 2015 Summer Course Programme 2015 Sommerkurs Programm 2015 Пpoгpaммa Лeтнегo .Kongres, organizowany w tym roku przez Uniwersytet Wrocławski odbędzie się w dniach 20-23 października, w trybie zdalnym.. Aktualności..

Na każdy egzamin rejestracja ...O warunkach rozpoczęcia studiów przez cudzoziemców można znaleźć informację - tutaj.

Warto zobaczyć!. 08-09.05.2021 - poziom B1,B2, C1.. Nasze publikacje.. Ogłoszenia o naborze partnerówUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r.Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na kursy języka polskiego w roku akademickim 2020/2021.. Uniwersytet Wrocławski.. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 1974 roku, a więc ma już ponad trzydziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA.. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK, kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź .Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców w województwie śląskim.. Zapraszamy do Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.. pl. Nankiera 15b (pokój 6) 50-140 Wrocław Polska.. 2_ENG_Zmiana promotora.Uniwersytet Wrocławski stara się zapewniać pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego.. Więcej.. Obecnie nie tylko prowadzi kursy językowe, ale także kształci kolejne pokolenia lektorów i przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe jako jeden z nielicznych ośrodków na Dolnym Śląsku.Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców.. 20-21.11.2021 - poziom B1, B2.. Więcej.. W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, w ramach której studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc psychologiczną wszystkim potrzebującym.Działający na UWr ośrodek egzaminacyjny zajmuje się poświadczaniem znajomości języka polskiego jako obcego, organizując kolejne sesje egzaminacyjne, w których biorą udział cudzoziemcy przebywający w Polsce lub też obywatele RP na stałe zamieszkali za granicą.Menu przedmiotowe .. Kurs jest nieodpłatny, a jego ukończenie poświadczone zostaje certyfikatem.. Wrocław.. Nie ma obowiązku składania podań w formie tradycyjnej.. Zobacz wszystkie aktualności.. 19-20.06.2021 - poziom B1, B2, C1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt