Test podstawy finansów publicznych

Pobierz

Jak sama nazwa wskazuje, jednostki sektora finansów są podmiotami publicznymi, w większości też obracającymi publicznymi środkami, dlatego też, co do zasady, znajdują do nich zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, w tym skomplikowane i bardzo sformalizowane procedury zakupowe.1.. Górna granica wynosi 0,94 gr.. Dostęp do informacji publicznej jest: a) co do zasady bezpłatny, z zastrzeżeniem możliwości pobrania opłaty w sytuacji, gdy .. wysokości 4,5% podstawy wymiaru - płatnicy składek.. W naukach ekonomicznych sektor finansów publicznych często dzieli się na 3 podsektory: rządowy, samorządowy, ubezpieczeń społecznych.Na jej podstawie student będzie miał możliwości wyboru określo- nego obszaru finansów i poszerzenie swych wiadomości w oparciu o podane pozycje literatury w odsyłaczach i na końcu każdego roz-Zamówienia publiczne - specyfika tworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych.. Rozwiąż test » Jeszcze nie rozwiązywałeś/aś tego testu.. Pojęcie nadwyżki i deficytu środków publicznych.. wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych określić funkcje i zasady finansów publicznych opisać mechanizm finansów publicznych 2 Pieniądz w gospodarce.Zasada jawności - wszyscy zainteresowani mają swobodny dostęp do danych dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.. c) w całości z własnych środków - płatnicy składek,Plik pytania z testu z finansów publicznych.doc na koncie użytkownika msu-ug • folder testy • Data dodania: 7 mar 2009Plik TEST PODSTAWY FINANSOW.rtf na koncie użytkownika WSEI • folder Finanse • Data dodania: 25 wrz 2008Podstawy finansów test - opracowanie tematu, spis treści, bibliografia, wyjaśnienie definicji..

Funkcje finansów publicznych.

Dobro społeczne 39 1.5.. TESTY Z PODSTAW FINANSÓW ( OGÓLNA TEORIA FINANSÓW, FINANSE PUBLICZNE, FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BANKOWOŚĆ Zawiera 45 pytań.. Dochody publiczne.. Konstytucja RP zawiera postanowienia, objęte głównie jej Rozdziałem X "Fi-nanse publiczne", które mają charakter - w przedmiotowym zakresie - zasad pod-2.. Przeczytaj recenzje Podstawy Finansow.. test dodany 8 lat temu przez adamen.. Podstawy bankowo ści: system bankowy i jego funkcje, uregulowania prawne bankowo ści w Polsce, poda ż i popytustawa o finansach publicznych.Ksiazka Podstawy Finansow autorstwa Korenik Dorota, Korenik Stanislaw , dostepna w Sklepie EMPIK.COM w cenie .. c. Rozchody publiczne.. (4 godz.) 2.. Gospodarka finansowa jest jawna.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.Sektor finansów publicznych nie obejmuje Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego, przedsiębiorstw publicznych pokrywających mniej niż 50% kosztów produkcji przychodami ze sprzedaży.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Test - 3..

Podstawy teorii finansów publicznych 21 1.

Dziennie, ustala ją ustawodawca.Test o finansach publicznych Zawiera 86 pytań.. Ustalana jest dla gmin o wartościowych walorach klimatycznych i krajobrazowych.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Finanse Publiczne Test o finansach publicznych - sprawdź, czy go zdasz!. Występują bowiem ścisłe związki mię- .. w tym w zakresie finansów publicznych prawo udziału wdochodach publicznych odpo -Ustawa o finansach publicznych,fin.. Dobro publiczne 34 1.4.. Zakłady budżetowe - są to takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania oraz pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.Lista pytań Prawo Finansowe Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Zagadnienia wst ępne: istota finansów, strumienie rzeczowe i finansowe w gospodarce rynkowej, definicja finansów, przedmiotowy i podmiotowy podział finansów, problem warto ści pieni ądza w czasie.. Wydatki publiczne.. Do jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych, pkt 8-14, działających na podstawie odrębnych ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych; 3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych; Pojęcie dochodów publicznych w UFP (art. 5 ust.2) - cd.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies..

1.Co oznacza zasada jawności finansów publicznych?

Inne testy z kategorii.. Podatnikiem podatku od spadku i darowizn w przypadku darowizny: b) jest obdarowanyZgłoś błąd 253.. Kategoria potrzeb zbiorowych 31 1.3.. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o finansach publicznych.. Środki publiczne.. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych .. Opracowania typu: referat, praca magisterska, praca licencjacka .(Dz.U.. Podatek od spadku i darowizn (w przypadkach innych niż nabycie w drodze zasiedzenia) oblicza się od: d) nadwyżki czystej wartości nabytej nad kw.wolną Zgłoś błądPodstawy prawne Regulacje prawne odnoszące się do finansów publicznych oraz dosektora finan - sów publicznych stanowią liczną grupę aktów prawnych o różnej randze prawnej..

Konstytucyjne i teoretyczne podstawy finansów publicznych.

Realizowana poprzez: jawność debat, publikację danych dotyczących finansów publicznych, udostępniania corocznych sprawozdań jednostek należących do sektora finansów publicznych.Podstawy finansów publicznych podręcznik EKONOMIK Podręcznik szkolny już od 23,26 zł - od 23,26 zł, porównanie cen w 16 sklepach.. Zapraszamy!. Zobacz inne Podręczniki szkolne, najtańsze i najlepsze oferty,Podstawy wyodrębnienia finansów samorządu terytorialnego Wyodrębnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) należy wiązać przede wszystkim z przesłankami ustrojowymi.. 1.Sektor finansów publicznych to: a) czynności gromadzenia i wydatkowania środków publiczny b) zbiór norm prawnych określających podmioty gromadzące i wydatkujące środki publiczne, ich formę organizacyjną oraz sady prowadzenia przez nie publicznej gospodarki finansowej c) podmioty gromadzące i wydatkujące środki .finansów publicznych.. Europejski certyfikat bankowca popularność: 2628 dodał: Gejsza: Finanse .1.. Przedmiot nauki o finansach publicznych 23 1.1.. 2.Co to jest opłata miejscowa i kto określa górną granicę tej opłaty?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt