Spójrz na rysunki i uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce

Pobierz

4 Przepisz całe mini dialogi do zeszytu.. , odskocznią od codziennego życia jest dla mnie gra na pianinie, czytanie książek, szydełkowanie, rysowanie oraz wspólne, rodzinne granie w gry planszowe.. Podczas czytania patrz na objaśnienia trudniejszych słów, które zamieszczone zostały po lewej stronie wiersza.. 12 - narysuj po śladzie linie od dzieci do ubrań i uzupełnij zdania.Przeczytaj zdanie i popatrz na obrazek.. Language Focus 2 5 Spójrz na obrazki i popraw podane .W zad.. 5 Ułóż dialog z wyrażeniami z ramki jak w zadaniu 1. ćw.4/92 - spójrz na rysunek i uzupełnij zdania za pomocą was/wasn't, were i weren'tSpójrz na tekst utworu Adama Mickiewicza zamieszczonego w podręczniku na stronach 80 i 81.. WYRAZY Z RAMKI:chat, listen, comb, go, have, read, walk, walk Paul (a .W zadaniu 9 na stronie 62 jest 6 pytań odpowiedz na nie tak lub nie.. Gateway 1 Workbook Zad.3/str.14 Popatrz na obrazek i uzupełnij tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.. Pamiętaj, by szukać prostych rozwiązań.. Uzupełnij zdania Delii, używając may lub may not i słów podanych w ramce.. about 7 years ago Języki obce Liceum / technikum.. 21.3.ćw.1/92 - uzupełnij luki w zdaniach nazwami miesięcy oraz pomieszczeń w szkole.. Spójrz!. Spójż na rysunek b i znajdż elementy którymi oba rysunki się różnią następnie uzupełni zdania używając podanych ..

1 Spójrz na rysunki i uzupełnij tekst wyrazami podanymi w ramce.

Question from @Agusia22531 - Gimnazjum - Język angielski- zad.. Przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach na język angielski.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. W ćw.1 są słówka, które trzeba dopasować do obrazków od 1 do 10.. 2011-05-19 19:36:45 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki 2012-03-28 16:35:29 Uzupełnij schemat wyrazami z ramki 2014-06-03 18:58:30Zad.7 Spójrz na rysunki i napisz zdania w zeszycie przedmiotowym.. (środa) lekcja 5 według planu lekcji - lekcja online - g. 9:00Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Podkreśl te, które mają znaczenie pozytywne.. 3 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki, zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 10 - popatrz na obrazek z zadania wyżej i uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. 2 from my brother .Uzupełnij zdania trzema wyrazami.. Możesz przy okazji czytania wysłuchać prezentacji tekstu klikając w link:1 Uzupełnij dialog słowami z ramki.. Popatrz na obrazki i napisz polecenia.. Wiewiórka Basia miała piękne rude , pędzelki na uszach,1 Module 3 Experiences and news 9 In my life 1 Vocabulary Spójrz na podpowiedzi i rozwiąż krzyżówkę 8 O P 9 6 P Down 1 My favourite star is Beyoncé 2 A king and a queen often live in a 3 I like music, like Jay-Z 4 5 At the end of the year, we take in every subject 6 I m studying we have a big Math tomorrow 2 Grammar a) Utwórz formy past participle od podanych czasowników 1 go been 2 .a) Spójrz na rysunek..

IA) spójrz na rysunek A i uzupełnij zdania , używając zwrotów podanych w ramce .

Skorzystaj z wyrazów z podanych w ramce, jeżeli trzeba zmień formę wyrazów.. 4 Dopasuj odpowiedzi a-e do pytań z ćwiczenia 3. a 3 25 Star Street, Kingston.. 5 Poniższe.Uzupełnij podane zdania wyrazami z ramki.. Zad.8 Uzupełnij zdania używając określeń czasu patrz ramka LOOK!. Zrób zdjęcie zadania i prześlij na mój adres mailowy do piątku.. Następnie utrwalicie odmianę czasownika "to be" dla czasu Past simple rozwiązując zadania 1-5 w zeszycie ćwiczeń na stronie 43.. 4.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki champion expert genius invetor mathematician programmer winner Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.1 Które zasady użycia czasu Present Simple podane w ramce.. 3 Uzupełnij pytania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Recycle W miejsce nut wstaw odpowiednie samogłoski tak, aby powstały nazwy gatunków muzyki.. KL.VIPopatrz na obrazek i uzupełnij zdania.. • Popatrz na wyrazy poprzedzające luki i następujące po nich.. Wzór rozwiązania jest zamieszczony w przykładzie 1.. 2011-05-11 17:18:59; Angielski - Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Możesz tworzyć zdania twierdzące oraz przeczące.. e T-O-M F-L-Y-N-N. 5 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 3, podając prawdziwe informacje o sobie.. Przy każdym z obrazków wpisz po 2 cyfry oznaczające zdania, które opisują dany obrazek; - zad..

2012-02-26 19:55:10; Uzupełnij zdania z podanymi wyrazami.

2013-04-05 17:53:47; Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania .Askly | Gateway 1 Workbook Zad.3/str.14 Popatrz na.. Zapisz je.. W zdaniu mamy informację kto (she) i co zrobił (got out of).. Przeczytaj go bardzo uważnie.. Spójrz na obrazek prezentujący słówka związane z telewizją i innymi mediami.. Spróbuj też odkryć co lubią bohaterowie bajki i napisz o nich zdania w zadaniu 5 na stronie 60 (każde zdanie zacznij od He lub She, następnie dodaj likes oraz nazwę sportu).Otwórz podręcznik na stronie 86 i w zeszycie zapisz datę 5th June, oraz Topic: 60 seconds!. Mam także .9 Uzupełnij zdania, używając wyrazów z ramki.. Wykorzystaj do tego podane wyrazy.. Strona 63: - zad.. Question from @Jacekpowala10 - Szkoła podstawowa - Język angielskiSpójż na rysunek b i znajdż elementy którymi oba rysunki się różnią następnie uzupełni zdania używając podanych w ramce HANG UP THE WASHING MOW THE LAWN PLAY TENNIS 2 BOB AND JIM 3 MUM 4…Wybierz i pokoloruj ramki z wyrazami pochodzącymi od wyrazu CZYTAĆ zadanie Z pozostałych wyrazów ułóż zdanie poprawnie gramatycznie.. Uzupełnij zdania.. • Zdecyduj, którym z podanych słów należy uzupełnić każdą lukę, aby zdanie miało .3 Spójrz jeszcze raz na drzewo genealogiczne i uzupełnij zdania wyrazami z ramki..

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki .

Napisz je w zeszycie, ich polskie znaczenie i ucz się ich.. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki .. Tam, gdzie jest to konieczne, dodaj 's lub s'.. Jeśli czasownik umknął ci z pamięci, popatrz na obrazek, może wtedy, przypatrując się przez chwilę, będziesz mógł określić, co się przed chwilą stało?. Następnie dopasuj zdania do obrazków.. 2014-01-21 15:47:52; Uzupełnij zdania wyrazami z ramki 2010-09-13 19:55:06; Uzupełnij zdania wyrazami z ramki?. • Przeczytaj polecenie.. 4 Spójrz na kuchnię A i B. Znajdź osiem elementów .8 Spójrz na podane niżej przymiotniki.. ★ ★ Puzzle Zo ★ Puzzle Zo n n e e 5 Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania.. zainteresowania 9 Przeczytaj zdania i dopasuj do nich obrazki.. 11 - przeczytaj zdania 1-8 opisujące stroje z obrazków a,b,c i d..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt