Narodziny opozycji politycznej prezentacja

Pobierz

W książce omawiamy temat nr 29Pozdrawiam.. Po przeczytaniu tekstu z podręcznika do historii s. 181 -184, dowiesz się, dlaczego w Polsce powstała opozycja antykomunistyczna skierowana przeciwko PZPR.. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im.. Cele operacyjne lekcji: a) znam daty 1978 r., 1979 r. b) znam postaci czołowych opozycjonistów c) rozumiem pojęcia: cenzura, bibuła, drugi obieg, KOR, WZZ d) podaję twórców ograniczanych przez cenzurę e) wymieniam działania opozycji we wspieraniu robotników podczas strajku 1976 r.Temat: dążące do obalenia lub zreformowania totalitarnego systemu władzy utworzonego przez partię komunist.. Przyczyny sowietyzacji Europy Środkowo - Wschodniej.. Przygotowałam prezentację, która w sposób obrazowy przeprowadzi Was przez omawiany materiał.. Życie codzienne w epoce Gierka WOLNE ZWIĄZKI ZAWODOWE Lech Wałęsa "Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej" Gierek na wzór Japonii zaciągnął od państw zachodnich pożyczkę w wysokości 20 mld dolarów.. Tworzą go Jacek Kuroń, Adam Michnik, Halina Mikołajska, Jerzy Andrzejewski.Zorganizowane formy zaczęła przyjmować polska opozycja w latach siedemdziesiątych.. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich i w takiej formie Szkoła używa swej nazwy- prezentacja PowerPoint opracowana przez M. Borcherta, - podręczniki, - kartki z pracą domową uwzględniającą różne zdolności uczniów..

Narodziny opozycji politycznej.

Czcionki: A; A+; A++; Kontrast:Narodziny opozycji politycznej.. 44 delegacje stałe Obecnie Parlament Europejski ma 44 delegacje stałe.NARODZINY MONARCHII STANOWEJ - WYKŁAD _____ Monarchia stanowa - ustrój, w którym władza monarchy została ograniczona na rzecz stanów: szlacheckiego, duchownego i mieszczaoskiego.. Dodaj do mojej listy.. 1976 - powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR):Temat: Narodziny opozycji politycznej 1.. Polska po 1945 roku: (…) wybór Polaka na papieża, rok 1980 i powstanie "Solidarności" (…).. Rok Nazwa ugrupowania 1979 Krótka charakterystyka Czolowi dzialacze organizacji organizacja spoteczna zwiqzek zawodowy Leszek Moczulski F. G. H. l.Temat lekcji: Narodziny opozycji politycznej w Polsce.. Narodziny opozycji politycznej Dzień dobry, witam na kolejnej fascynującej przygodzie z historią.. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać..

Narodziny opozycji politycznej: 1.

Uzupelnij tabelç.. Więcej o Szkoła z TVP: klasa 8.. Nie musicie czytać tematu z podręcznika, ale uważnie czytajcie moje notatki!. !Delegacje czasem zapraszają również gości, którzy nie mają wiele innych możliwości wypowiedzi: np. członków opozycji politycznej lub przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.. Powstaje Komitet Obrony Robotników (KOR) i Wolne Związki Zawodowe w celu niesienia pomocy represjonowanym osobom.. i społecznych.Impulsem do rozwoju opozycji w Polsce były poprawki do konstytucji, wokół których rozgorzała dyskusja w 1975 roku, a przede wszystkim wydarzenia w Ursusie i Radomiu w 1976 roku.. c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI 1976 r. w Radomiu, Ursusie i PłockuPRL Autor: Patrycja Sar tajne Polskie Porozumienie Niepodległościowe (PPN) - postawiło sobie za cel dążenie do odzyskania suwerenności przez Polskę i stworzenia systemu demokratycznego.. Wpisz w puste rubryki litery, którymi oznaczono dane dotyczq- ce opozycji antykomunistycznej z lat 70.. Kto w ostatnich 26 latach walczył z reżimem, dzisiaj znajduje się albo w więzieniu, albo na emigracji.. W czerwcu 1976 roku w Polsce dochodzi do protestów robotniczych, będących skutkiem ogłoszenia znaczących podwyżek.. Była to reakcja i nieuchronny rezultat wypadków roku 1968, wydarzeń w roku 1970 i 1976..

Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce.

Mam nadzieję, że coś wam w głowach z niej zostanie.. Temat lekcji: Narodziny opozycji politycznej w PRL .Szkoła Podstawowa 376. im.. XX w. w Polsce.. "Komunizm (od łac. communis "wspólny, powszechny") - polityczna i ekonomiczna ideologia klasyfikowana jako utopijna, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, opartego na braku własności prywatnej (w rozumieniu marksistowskim), kolektywnej własności środków produkcji i wspólnotowym podziale dóbr.OPOZYCJA POLITYCZNA PRL: najświeższe informacje, zdjęcia, video o OPOZYCJA POLITYCZNA PRL; Historycy, fałszerze.. Stany mają wpływ na rządy dzięki reprezentacji .. Na czele opozycji stał Szymon z Monfort,Temat lekcji: Narodziny opozycji politycznej w PRL .. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich jest publiczną szkoła podstawową.. Treści podstawy programowej realizowane podczas lekcji: "19.. Pobierz.. ardzo proszę, przeczytajcie tę notatkę.. Polacy w tych czasach zmagali się z problemami takimi jak: alkoholizm,Narodziny opozycji 29. politycznej 1.. Narodziny opozycji politycznej.. W 1976 roku na Wybrzeżu powstało z inicjatywy Zdzisława Najdera Polskie Porozumienie Niepodległościowe domagające się przywrócenia suwerenności i demokracji.5..

Narodziny opozycji politycznejKarta pracy do lekcji 29.

Opracuj pisemnie niżej podane zagadnienia na podstawie podręcznika i Internetu.. O wykorzystywaniu historii do doraźnych politycznych potrzebPolska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) - oficjalna nazwa państwa polskiego w latach .. To play this quiz, please finish editing it.OPOZYCJA POLITYCZNA W PRL - encyklopedia.interia.pl - - encyklopedia.interia.pl.. d) Represje wobec uczestników buntów 1976 r. 2.. Moja lista Usuń z mojej listy.. Wydarzenia czerwca 1976 roku, czyli brutalne stłumienie protestów pracowników zakładów Ursusa,21.04.2020 Historia 8b,B.. termin obejmujący dzialalność mającą na celu modyfikację, bądź zmianę ustroju narzuconego przez Armię Radziecką w wyniku porozumień jałtańskich; początkowo o. miała charakter zarówno walki zbrojnej (zbrojne podziemie niepodległościowe, oparte przede wszystkim na zachowanych, choć .Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), a właściwie Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, bo tak brzmiała jego pełna nazwa, powstał 25 marca 1977 r., a więc kilka miesięcy po powołaniu do życia Komitetu Obrony Robotników (KOR).. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.OPOZYCJA POLITYCZNA I SPOŁECZNA W POLSCE 1945-89, partie polit., organizacje, grupy i środowiska społ.. Woźniakiewicz Temat: PRL pod rządami Gierka.. 23 września 1796 r. powstaje Komitet Obrony Robotników.. A w takich wcześniejszych wyborach zagłosuje nie tylko tych.. w Polsce oraz formułujące programy zasadniczych przemian polit., gosp.. Przyczyny: a) Naruszanie demokracji - system jednopartyjny b) Zakaz legalnej opozycji c) Zakaz tworzenia organizacji politycznych czy społecznych niezależnych od władzy.. Represje jakie spotkały demonstrantów doprowadziły do zorganizowania 23 września Komitetu Obrony Robotników, który rok później działał jako Komitet Samoobrony Społecznej "KOR".przemian politycznych 1956 r. Prymas Wyszyński nie dał zachęty dla odradzania się katolickich ruchów politycznych, co więcej - poparł Gomułkę w wyborach 1957 r. Próbując unikać konfliktu z władzami na płaszczyźnie czysto politycznej, sku-piał uwagę na ogromnym planie wychowawczym, który miałZa "żelazną kurtyną" - narodziny komunistycznegosystemu władzy w Europie Środkowo -Wschodniej.. Bohaterów Westerplatte..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt