Karta charakterystyki velodes soap

Pobierz

Strona 3 z 11 W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże .KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowano w dniu: 16.09.2013 r. Strona 3 /stron 8 NAZWA: CLOVIN HANDY Antibacterial Liquid Soap (Ocean Fresh, Flower, Milk&Coconut, Lemon&Green Tea) Data aktualizacji: 1.06.15 Wydanie II, wersja 1.. Emulsja nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowana u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła.. Nazwa handlowa Tork Antimicrobial Foam Soap Nr katalogowy 520801 1.2.. Strona 3 z 11Velodes Soap to emulsja do mycia rąk i całego ciała.. 5.2.Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.neutral soap.. Następnie spłukać wodą.KARTA CHARAKTERYSTYKI VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Data wydania 15.10.2014 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 4.1 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa peparatu: Tork Premium Soap Liquid Mini Mild .water, and then with soap and water.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz .$57$ 352'8.78 0hulgd vs ] r r xo .dunrqrvnd ± :urfádz 6.à$' 6xevwdqfmd f]\qqd z j surgxnwx j ± sursdq ro j joxnrqldq fkorukhnv\g\q\KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporz ądzenia: 30.11.2010 Data aktualizacji : 01.06.2017 Numer: SDS_9_65 Strona: 3 z 9 Wersja: 3 NOVOPUR 1090 EMALIA POLIURETANOWA, połysk NOVOPUR 1020 EMALIA POLIURETANOWA, mat NOVOPUR 1050 EMALIA POLIURETANOWA, półmat SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.2.Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet..

...Karta charakterystyki Data aktualizacji: 29.12.2010.

Data sporządzenia: 11.07.2005.. Sposób użycia: Mycie rąk: niewielka ilość emulsji nanieść na nawilżone dłonie do czasu powstania delikatnej piany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt