Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej likwidacja związku niemieckiego

Pobierz

W wolnym czasie planuję wycieczki.Ciekawi Świata klasa 6.. Daty… Pokonanie Francjii przez Prusy pod SedanemUporządkuj wydarzenia w kolejnośći chronologicznej.. Chronologia może być: a) matematyczna, czyli astronomiczna .. Następnie dopasuj je do niemieckich miejscowości w których żył i tworzył Jan Sebastian Bach.Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.. przeciw panowaniu Burbonów - Powstanie i wojna o niepodległość Grecji 1825 - Pierwsza na świecie linia kolei żelaznej w .. wojna austriacko-pruska.. Zadanie 1.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzeniami: -likwidacja ZSRR -rozwiązanie układu warszawskiego -pierwsze wybory po 2 wojnie światowej -wstąpienie polski do NATO -przystąpienie polski do UE -objęcie urzędu premiera przez TadeUporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. Dzięki.. Klęska wojsk austriackich pod Sadową.. W tym celu wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 5.. Rządy NSDAP charakteryzowały się terrorem politycznym, totalną inwigilacją .. 5.Podkreśl zdania dotyczące Napoleona Bonapartego.W 1792 roku parlament zniósł monarchię we Francji i ustanowił .. w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. .. B Związek Niemiecki.. 6.wobec rządzonego przez komunistów Związku Radzieckiego.. Przejawem gospodarczego procesu jednoczenia Niemiec było powstanie Niemieckiego Związku Celnego, w którym dominującą rolę odgrywały Prusy..

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Likwidacja Związku Niemieckiego => 1866 r. (jako skutek wojny prusko-austriackiej) 3.. Likwidacja Zeiązku Niemieckiego.. chronologiczniej wpisując cyfry od 1-6.Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 21:53, 22 kwi 2021.. Wyślij.. C Związek Reński.. C Związek Reński.. Po bitwie pod Austerlitz z części ziem niemieckich utworzono A Rzeszę Niemiecką.. Melania 20 października 2017.. Pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.55.. Następnie dopasuj je do niemieckich miejscowości w których żył i tworzył Jan Sebastian Bach.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. D Królestwo Niemieckie.. B. Przyznanie po raz pierwszy Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie - _____ .. ZSRR posługiwał się czerwonym sztandarem, na którym widniał sierp i młot symbol robotników i chłopów.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Wojna prusko-austriacka => 1866 r. 2.. Strona 40 ćwiczenie 1.. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo.. D Królestwo Niemieckie.. Podpisanie włosko-niemieckiego paktu stalowego..

Daty…Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Elementy do uszeregowania: 1. .. 1.Likwidacja Związku Niemieckiego -1866 2.Utworzenie Związku Północnoniemieckiego- 1867 3.Pokonanie Francji przez Prusy pod Sedanem- 1870 4.Powstanie Cesarstwa Niemieckiego-1871Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia.. B Związek Niemiecki.. Następnie dopasuj je do niemieckich miejscowości w których żył i tworzył Jan Sebastian Bach.. Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Powstanie Związku Morskiego, 2.. Podkreśl zdania dotyczące Napoleona Bonapartego.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. W tym celu dopisz do wydarzeń cyfry od 1 do 5 wprowadzenie blokady kontynentalnej .. B Związek Niemiecki.. Wpisz w luki cyfry od 1 do 4.. W tym celu wpisz w wyznaczone.. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Dzieki za pomoc!. 22 lipca 1983 r. 10.. Cyfrę 1 wpisz obok tego wydarzenia, które było chronologicznie pierwsze .. Odtąd pełnia władzy w państwie należała do parlamentu wybieranego przez naród.. D Królestwo Niemieckie.. Jest to kolejność chronologiczna.. W latach sprawowała w Niemczech totalitarną władzę.. W tym celu wpisz w wy-znaczone miejsca cyfry od 1 do 4. zniesienie monarchii i ustanowienie republiki egzekucja króla Ludwika XVIuporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej wyprawa Ferdynanda Magellana dotarcie do przylądka dobrej nadziei odkrycie ameryki odnalezienie drogi morskiej .Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia z okresu wielkiej wojny z zakonem krzyżackim z lat ..

Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Najwcześniejsze z nich umieść u góry.. Przeniesienie skarbca Związku Morskiego z Delos do Aten, 5.. Wpisz w lukach cyfry od 1 do 4.. Utworzenie Związku Północnoniemieckiego.. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcze-śniejsze.. Wybuch powstania styczniowego - _____ .Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.. 1) Dotarcie Żydów do Kanaanu 2) Dziesięć plag egipskich 3) Spotkanie Mojżesza z Bogiem na górze Horeb 4) Zawarcie przymierza między Bogiem, a Żydami na pustyni Synaj 5) Narodziny Mojżesza 6) Wyjście Żydów z EgiptuJęzyk niemiecki Język rosyjski Język włoski .. Wyjaśnij kim był Budda.Określ jaki był jego związek ze starożytnymi Indiami.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. W tym celu wpisz w .. Statystyki oglądalności strony; Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.. Dzięki :) 0.. Zastąpiła istniejącą w latach Niemiecką Partię Robotników ( Deutsche Arbeiterpartei, DAP).. Zwołanie Stanów Generalnych Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela Zdobycie Bastylii Uchwalenie konstytucji przez Konstytuantę Utworzenie Zgromadzenia NarodowegoUporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Powstanie Związku Północnoniemieckiego 1867 - cesarstwo .1 - Likwidacja Związku..

... Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Wymień królów polskich z dynastii Wazów w kolejności chronologicznej .. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia (wpisz litery w odpowiedniej kolejności): a) wystąpienie M. Lutra b) noc św. Bartłomieja c) podróż Kolumba d) .Chronologia - nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego podziału czasu.. Prawda/Fałsz .. Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia.Ważniejsze wydarzenia lat .. Kinga 24 września 2017.. Utworzenie Związku Północnoniemieckiego => 1867 r.4.. Rozwiązanie Związku Niemieckiego.. Powstanie cesarstwa niemieckiego.. Atak Niemiec na Belgię i Francję Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie Podpisanie przez Niemców aktu kapitulacji w Compiegne Bitwa pod VerdunUporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Cyfre 1 wpisz obok tego wydarzenia, które było chronologicznie pierwsze.. Nazwa pochodzi od greckich słów chronos (czas) i logos (słowo, nauka).. 1570 wyświetlenia.. f) Kiedy zakończyło się opisywane w wydarzenie?. Pokój Kalliasa, 3.. Bitwa pod Grunwaldem Zajęcie przez Krzyżaków ziemi Dobrzyńskiej Zawarcie pokoju w Toruniu Atak wojsk Władysława Jagiełły na MalborkUporządkuj w kolejności chronologicznej ważne wydarzenia z życia józefa piłsudzskiego.. Wystąpienie Japonii i Niemiec z Ligi Narodów.Ćwiczenie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt