Ustal na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty

Pobierz

Polega ono na tym, że wykonujecie 20 prawidłowych pajacyków a od razu po nich wykonujecie przez 20 sekund "deskę" (inna nazwa "plank").. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.. Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. Zapisz nazwy kontynentów przecinanych przez zwrotnik Raka .. C. Ustal, na których półkulach leżą wymienione kontynenty .. b) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.. Proszę powtórzyć nazwy oceanów, lądów.. d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. Ameryka Południowa-południowa półkula, w mniejszej części na półkuli północnej, półkula zachodnia Australia- południowa półkula, półkula wschodnia Antarktyda- południowa półkula, półkula wschodnia i zachodniaUstal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty: Ameryka Południowa, Australia, Antarktyda.d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.. d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego..

d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.

Nazywana jest często kontynentem wielkich kontrastów geograficznych.a) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. Ameryka Południowa:…………………………………………………………………………………… Australia:………………………………………………………………………………………………….b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. Zdanie 1. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.. Ćwiczycie codziennie aż do piątku, kto będzie chciał, w piątek może wysłać film jak wykonuje tob) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. Ameryka Południowa:…………………………………………………………………………………… Australia:………………………………………………………………………………………………….d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.. alternatywne listy kontynentów ).. Ἀσία Asía, łac. Asia) - część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim..

c) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.

Ameryka Południowa: Australia: Antarktyda:Na półkuli północnej położone są kontynenty: Europa, Azja, Ameryka Północna (w całości) oraz Ameryka Południowa, Afryka (częściowo).Afryka jest kontynentem, który leży na wszystkich 4 półkulach - północnej i południowej, wschodniej i zachodniej.. d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. Ameryka Południowa:…………………………………………………………………………………… Australia:………………………………………………………………………………………………….. Wybierz sześć, które według Ciebie mają największe znaczenie, uporządkuj je od najważniejszych do mniej ważnych stawiając obok cyfry od .b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. W poniższej tabeli zamieszczono informację na których półkulach leżą poszczególne kontynenty: Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.. Ameryka Południowa:…………………………………………………………………………………… Australia:………………………………………………………………………………………………….karty pracy na lekcji, proszę pobrać i wydrukować)..

d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.B.

Poniżej podano przyczyny wypraw geograficznych.. Ameryka Południowa:…………………………………………………………………………………… Australia:………………………………………………………………………………………………….d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt