Napisz skrypt który będzie

Pobierz

Napisz skrypt który będzie odzyskiwał dane z dysku USB.

Dla każdego wyświetlonego pliku skrypt ma zapytać, czy uzytkownik chce skompresować czy usunąć plik, postapić zgodnie z jego wyborem, i przejść do nastepnego pliku.. Zadania do wykonania.. Napisz skrypt, który zmieni w folderze Rysunki nazwy plików tak żeby zaczynały się od słowa obrazek.Napisz program, który będzie sortował trzy podane przez użytkownika liczby.. Napisz skrypt, który będziewyświetlał liczbę dni, które upłynęły od początku roku, liczbę dni które, pozostały do końca roku oraz liczbę dni do egzaminu zawodowego.Napisz skrypt, który będzie wyświetlał informację o wersji systemu operacyjnego.. Gdy znajdziemy się już w katalogu, w którym znajduje się nasz skrypt, wystarczy wpisać komendę: sh skrypt.sh.Napisz skrypt powłoki Bash, który będzie można uruchamiać cyklicznie za pomocą oprogramowania cron.. znak odpowiadający wciśniętemu klawiszowi; kod znaku odpowiadający wciśniętemu klawiszowi; 3..

Napisz skrypt, który wypisze co czwartą liczbę z zakresu od 1 do 50.

Dla uproszczenia wpisujemy nie więcej jak 5 przedmiotów.To co się tu nauczyłem wykorzystałem do zrobienia skryptu który raz zapyta o imię i będzie je pamiętać zawsze ale konsola każe mi dać średnik tam gdzie go nie może być mianowicie na początku pętli white: While(daneone=="false"){ ^ Raz zamieniłem klamre na średnik i wykryło 3 dziwne błędy a jak dałem średnik przed klamrą to 5 błędów nie wiem o co chodzi tu jest cały skrypt: //===== import java.io.File; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.PrintWriter .Napisz skrypt, którego zadaniem jest obliczenie ilorazu dwóch liczb gdy obydwie liczby są większe od 10, różnicy gdy jedna z nich jest mniejsza od 10 a druga większa od 10, iloczynu gdy przynajmniej jedna jest mniejsza od 10 i sumy we wszystkich pozostałych przypadkach.. Każde wystąpienie w tym ciągu wyrazu tablicy powinno spowodować jego zmianę na tekst wyraz z tablicy.Napisz skrypt szukaj-tutaj.sh, który będzie wyszukiwał pliki o nazwie podanej w parametrze skryptu.. 3.Utwórz skrypt, w którym za pomocą funkcji rand wylosujesz liczbę z przedziału od 1 do 100, wynik zwród do zmiennej i. Przekształć program tak aby przedział liczb również podawał użytkownik..

Napisz skrypt wyświetlający komunikat informujący o załadowaniu strony.

Zadanie 3.. Napisz skrypt, który wypisze listę przedmiotów które będziesz miał danego dnia począwszy od danej godziny lekcyjnej.. Udostępnij tę odpowiedź.1.. Napisz program "powiel.py", który wczyta od użytkownika pewien napis, a następnie wyświetli 50 kopii tego napisu, każda w osobnej linii.. Ćwiczenie 6.. Wartości x i y podaje użytkownik.. Zadanie 2.. Ćwiczenie 5.. Zadanie 1.. Komenda ta czeka aż użytkownik wpisze coś i wciśnie enter.Napisz skrypt który będzie miał 3 opcje: 1- utwórz katalog, 2- utwórz pusty plik tekstowy, 3- nic nie rób, po wybraniu odpowiedniej opcji, skrypt ma wykonać polecenie i zakończyć działanie.. Skrypt ma zapisać do pliku nazwy i czas usunięcia usuniętych plików.Polecenie jest takie: Napisz skrypt, w którym będzie tworzony plik cookie zapamiętujący wprowadzoną przez formularz datę urodzin użytkownika.. ", a użytkownik będzie mógł wprowadzić dane, np. jeżeli wpiszemy "Piotr" to skrypt odpowie "Twoje imie to: Piotr".. Skrypt powinien wyswietlać informacje o tym co robi.. Skrypt porównuje zawartość obu katalogów i kopiuje pliki z kat1 do kat2 jeśli w kat2 nie ma danego pliku lub plik w kat2 jest starszy..

Napisz skrypt wyświetlający komunikat informujący o załadowaniu obrazka.

Zadanie S6Sieć jest pełna terminologii, która może być nieco myląca dla osób spoza IT.. Przykład użycia: $ cd /home/zasoby/ $ szukaj-tutaj.sh "*mp3".Napisz skrypt, który będzie wyświetlał bieżący dzień tygodnia w postaci: Dzisiaj jest wtorek.. Dałbyś mi rade zrobić to zadanie : Napisz skrypt który będzie zawierał tablice wybranych wyrazów oraz ciąg źródłowy.. Skorzystaliśmy tutaj komendy read (read nazwa_zmiennej).. Zadanie 3 Napisz program, który wyświetli wszystkie liczby z przedziału od 50 do 100 podzielne przez dowolną liczbę k, która podaje użytkownik.. Napisz program który sprawdza, która z podanych 2 liczb przez użytkownika jest najmniejsza.. ma szczególne znaczenie - wskazuje na rodzaj shella w jakim skrypt ma być wykonany, tutaj skrypt zawsze będzie wykonywany przez interpreter poleceń /bin/bash, niezależnie od tego jakiego rodzaju powłoki w danej chwili używamy.Napisz program "powiel.py", który wczyta od użytkownika pewien napis, a następnie wyświetli 50 kopii tego napisu, każda w osobnej linii.. Napisz skrypt, który znajdzie najmniejszą wartość .Napisz skrypt, który zsumuje dwie liczby, nie używając znaku "+" (w całym skrypcie).. Wyszukiwanie ma się odbywać od katalogu w którym aktualnie pracuje użytkownik.. Skrypt powinien wyświetlać informację, za ile dni użytkownik będzie obchodził urodziny.# Napisz skrypt, ktory sprawdza, czy w twoim katalogu domowym sa pliki, # których nie jestes włascicielem # Wyswietla te pliki i pyta o kazdy plik czy usunac.Pierwsza linia skryptu zaczynająca się od znaków: #!. Napisz skrypt, który obliczy sumę wszystkich liczb parzystych .Napisz program znajdujący wszystkie trójki liczb pitagorejskich z przedialu od 1-n. Można to zrobić mniej więcej tak: for (a=1; a<=1; a++) { for (b=1; b..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt