Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych

Pobierz

Program obchodów Dnia Ziemi.. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.. §8 ust.. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.. Program działań edukacyjnych Opracowanie i wdrożenie programu dlaOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich: 1.. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych "Koło Przyjaciół Biblioteki"-przeprowadzenie cyklicznych spotkań aktywu bibliotecznego,Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.. 6.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 1..

· Wdrożenie programu.

Sposób dokumentacji.. )Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńcz Data dodania: 2006-05-18 08:45:00 Sprawozdanie z realizacji zadań§ 8 ust.. Ucząc przedmiotów przyrodniczych, szczególną wagę przywiązuję do tematów związanych z zagrożeniami i ochroną środowiska naturalnego.opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.. Zadania.. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.. Formy realizacji.. 2 pkt.. oraz zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w sierpniu 2013r.Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Opracowanie i wykorzystanie w pracy zbioru ćwiczeń dla uczniów rozpoczynających naukę gry na altówce.. Opracowanie autorskiego programu edukacyjno- wychowawczego ukierunkowanego na zainteresowanie się wychowanków zagadnieniami kulinarnymi..

2.3 a) opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu (wymagana recenzja).

Jaki wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły miał opracowany i wdrożony przez Pana/Panią program?. Program został zaopiniowany przez nauczyciela dyplomowanego wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Świbiu 14.08.2013r.. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnichUzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 1.. 2pkt.. 2016/2017 2017/2018Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.. Opracowanie i realizacja programu działań edukacyjnych, wychowawczych.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich..

Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

Kompensowanie braków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej lub mającym .. "Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.". Zadanie.. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych z odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem .Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych - opis i analiza 1.. · Ewaluacja.. § 8 ust.2 pkt 4 lit. b - wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowaniaOpracowanie i wdrożenie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego do pracy z uczniem z Zespołem Downa • Realizacja programu podczas nauczania indywidualnego Okres stażu § 8 ust.. Programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.§ 8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich..

· Merytoryczne opracowanie.

Idea wiodąca innowacji/koncepcja programu Cele ogólne Cele szczegółowe Treści wprowadzane w czasie realizacji innowacji/programua) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisjiOpracowanie scenariuszy zajęć i przygotowanie pomocy dydaktycznych.-Scenariusze.-Potwierdzenie nauczycieli.. Formy realizacji.. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań .Opracowanie i wdrożenie programu "Każdy mały przedszkolaczek , chętnie śpiewa tańczy, skacze" · Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu.. Z Kubusiem Puchatkiem poznaję przyrodę - program własny.Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust 3 pkt 4a zawarta jest w poniższych punktach.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,wychowawczych,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.. Opracowanie i wdrożenie innowacji logopedycznej "Wesoła gimnastyka buzi i .Opracowanie programu edukacyjnego Inspiracją dla opracowania profesjonalnego programu kształcenia w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej było kilkuletnie doświadczenie Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, trudności we współpracy z pediatrami, wynika-jące z braku wiedzy na temat zasad działaniaOpracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działańdydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Przykładowe wymaganie niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanegoopis i analiza opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych Opis i analiza może zawierać podstawowe informacje o opracowaniu programu nauczania/ innowacji programowej, np. Działania realizowane przeze mnie w tym zakresie: - Opracowanie i wdrożenie program własnego edukacji ekologicznej pt. "Kółko Ekologiczne",Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich Działania pedagogizujące rodziców 1.Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich W okresie odbywania stażu opracowałam i wdrożyłam do realizacji własny, przeznaczony dla uczniów uzdolnionych matematycznie, program koła matematycznego.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich: Programy pracy z uczniem zdolnym, dyslektycznym, dzieckiem będącym w trudnej sytuacji życiowej.. Termin realizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt