Sprawozdanie o klasie 1 na radę pedagogiczną

Pobierz

Klasy I-III.. Po załatwieniu spraw porządkowych na posiedzeniu rady powinny zostać przedstawione wyniki klasyfikacji śródrocznej.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Klasa IIb.. W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.Administrowanie jako funkcja wychowawcy klasy, polega na regulowaniu działalności klasy jako grupy formalnej - w sprawach dotyczących wewnętrznego życia klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, składki, świadectwa promocyjne) oraz w stosunkach z otoczeniem (sprawozdania, opinie, korespondencję itp.).. Informacja o kadrze Zespołu.. Nie ma konieczności przedstawiania wszystkiego na zebraniu rady pedagogicznej, te sprawozdania mają znaczenie dla dyrektora szkoły.pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Powyższe ustalenia wychowawca klasy przedłoży do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Pozostało jeszcze 97 % treści.. Podajemy w niej nie tylko ogólne wyniki klasyfikacji.Rada Pedagogiczna organizacyjna nr 3 w sprawie projektu planu finansowego placówki (11.12) Rada Pedagogiczna w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola nr 4 (22.01) Rada Pedagogiczna analityczna nr 5 (10.02) Rada Pedagogiczna nr 6 w sprawie projektu organizacyjnego placówki na rok szkolny 2016/2017 (16.05) Rada Pedagogiczna analityczna nr 7 (01 .Rada pedagogiczna - organ wewnętrzny szkoły lub innej placówki, zajmujący się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży.Rada pedagogiczna uchwala roczny plan i .INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU 2019/2020 Czytam z klasą - lekturki spod chmurki..

Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Sprawozdanie takie przedstawia następnie na posiedzeniu rady pedagogicznej.

> KOMUNIKATY DYREKTORA SP27.. Podpis wychowawcy klasy.Eko-Tur zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.. Zgodnie z art. 40. ust.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Nast.. W jakiej formie powinny być zapisane uchwały Rady Pedagogicznej.Nr 120, poz. 1290).. Sprawozdanie wychowawcy klas I-II I.. Wnioski i plany do pracy na przyszły rok.. Sprawozdanie z pracy wychowawcy oddz.. Poprzedni.. Nadzór pedagogiczny był sprawowany w następującej formie: 1) ewaluacja wewnętrznaSprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa; Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019; Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych w I półroczu 2018/2019 r. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu SzkołyArkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. Title: INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA POSIEDZENIE Author: Dyrektor Last modified by: admin Created Date: 6/9/2014 11:24:00 AM Company: Hewlett-Packard Other titles: INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA POSIEDZENIE .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III - innowacja realizowana w klasach I a, I b przezmgr Urszulę Szafron i mgr Klaudię Kapek - Cofałę; INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU 2018/2019Materiały na radę podsumowującą.. Rok szkolny 2011/2012.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012klasyfikacyjna rada pedagogiczna.. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie, Al.. Promienistych 6, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Następny.. .Umiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweDokument należy wypełnić na Posiedzenie Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej .. Niniejsze rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 44 ww.. Poleć znajomemu.. Odpowiadamy na 12 najczęstszych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem rady pedagogicznej oraz podpowiadamy, jak powinny wyglądać zapisy w regulaminie.. Klasy IV-VI < Poprz.. Powrót.. FREKWENCJA.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.. Informacja o awansach zawodowych.. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej: Podstawowym zadaniem każdej rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. USO dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. anna-krause Kategoria: Dla Nauczyciela Odsłony: 8357 Oddział przedszkolny.. gen. Mariusza ZaruskiegoOGÓLNE UWAGI O KLASIE.. miejsce dla rozpoczynających pracę (można się radzić, żalić, chwalić, dzielić doświadczeniami) .. Moim zdaniem na radzie wystarczająca jest informacja wychowawcy na temat klasy.. Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VISprawozdania na radę klasyfikacyjną.. Podsumowanie półrocza, czyli jak i kiedy przeprowadzić rady pedagogiczne.Sprawozdanie końcoworoczne nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. ta część działalności .Jednym z elementów plenarnego zebrania rady pedagogicznej jest przedstawienie sprawozdań z prac zespołów działających w szkole oraz wniosków do pracy w roku przyszłym.. przedszkolnych (19-20) Sprawozdanie z pracy nauczyciela (19-20) Sprawozdanie wychowawcy (19-20) Sprawozdania z pracy powołanych zespołów (19-20) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (19-20) Sprawozdanie z zajęć logopedycznych; Sprawozdanie z pracy .Wiele z tych zagadnień musi więc zostać doprecyzowane w regulaminie rady pedagogicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt