Przeczytaj tekst uzupełnij w mailu luki

Pobierz

Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Ćwiczenie 5b /99.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak abyjak najba Odpowiedź na zadanie z Egzamin ósmoklasisty Język angielski.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij w e-mailu luki1-4 zgodnie z treścią tekstu z ćwiczenia 1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. "Przeczytaj tekst i uzupełnij.. (angielski).W każdą lukę należy wpisać jeden wyraz z ramki ale w odpowiedniej formie.Jeden nie pasuje.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Uwaga!. Lukinależy uzupełnić w jezyku… Przeczytaj teksty.. Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Dear John, I'm on holiday with my parents in Australia.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).

Przeczytaj tekst.

Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Przeczytaj tekst.. NIEMIECKI 2014-05-14 20:17:57; Wpisz czasowniki rozdzielnie złożone w odpowiedniej formie j .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym.. Luki należy uzupełnić w języku polskim .. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Przeczytaj teksty 1. i 2. jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Zadanie 11.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .3 Przeczytaj ponownie tekst.. Napisz numer luki i odpowiednie uzupełnienie, np. 0. lekcja Tekst Healthy Eating - Vegetables - the more vegetables, the better.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3..

So noPrzeczytaj tekst.

uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij luki w dialogu zgodnie z jego treścią.. Uzupełnij w e-mailu luki 2.1.-2.3. zgodnie z treścią tekstu.. Marzec 2021.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Reading3 Przeczytaj tekst.. Question from @Kasia12107 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij luki w e-mailu (4.1. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Ćwiczenie 7/ 81 ( w .Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Odpowiedz całym zdaniem na pytania na podstawie tekstu z zadania 3.Przeczytaj poniższy tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Potatoes don't count!Przeczytaj tekst..

He ...Przeczytaj tekst.

Przeczytaj tekst.. Odpowiedz na pytania zgodnie z treścią tekstu.pytania do wyrażeń przyimkowych.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.Przeczytaj tekst .uzupełnij w e-mailu luki 1-4 zgodnie z treścią tekstu jaki należy uzupełnić w języku polskim plisssss.. Uwaga!. niemiecki 2011-09-21 17:17:39; Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Wpisz odpowiednią literę .Przeczytaj teksty 1. i 2.. Uzupełnij w e-mailu luki 1-3 zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Możesz wpisać od 1 do 3 wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.Zapoznaj się ze zdaniami pod tekstem, a następnie znajdź w tekście wyrazy o podobnym.. Uzupełnij w poniższym e- mailu luki 4-6 zgodnie z treścią tekstów 1 i 2 w ćw.. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki 2012-05-13 20:45:29 Luki należy uzupełnić w języku polskim.Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt