Plan rozwoju na mianowanego przedszkole 2020

Pobierz

Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. 5.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. (2021-10-13) Plan rozwoju nauczyciela wspomagającego, języka polskiego, biblioteki.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.. -Przygotowywanie informacji dla rodziców przekazywanych na stronę internetową przedszkola, na zamkniętą grupę na FB, .. -październik 2020 -cały okres stażuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA .. szkolnego 2019/2020 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Sformułowanie wniosku .. działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.. 2020Plan rozwoju zawodowego może być modyfikowany za zgodą dyrektora przedszkola.. W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na .. - potrafię napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy .. Szkolenia zorganizowane na terenie przedszkola: 4 .SPRAWOZDANIE.. Samodzielne lub przez udział w różnych .NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05..

Plan rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie przebiegu stażu - Opracowanie planu rozwoju zawodowego - 2łożenie wniosku o rozpoczęcie stażu - Systematyczne gromadzenie dokumentów: programów, dyplomów itd.. 2020 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. Organizowanie uroczystości przedszkolnych,plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr paulina lasota 12019/2020 Wrzesień 2019 2.. 55.00 zł.. Dokumentacja..

Piotrowice ... przedszkole.

3 pkt.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. PLAN DZIAŁAŃ W OKRESIE STAŻU.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Literka.pl Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego Data dodania: 2011-09-22 17:26:03 Autor: Anna Marszałek Plan został napisany po rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego, aby pomóc innym nauczycielą, Bardziej szczegółowoZobacz nasze najpopularniejsze szkolenia.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa .. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Szraga.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Sprawozdanie z realizacji planu 3.. Rozporządzenie możesz pobrać tu >POBIERZ< Po drugie, bardzo .2.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.. Podstawa prawna: - Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) Pełny plan do pobrania poniżej.Jak napisać plan rozwoju..

Opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz aneks.

Szkoła Podstawowa im.. Październik/Listopad 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. § 8 ust.. Wrocław .. Sprawozdanie z planu rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 28 czerwca 2020 / Brak Komentarzy.. na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Bobolice.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 18 września 2020 roku..

Realizujemy plan rozwoju zawodowego.

Uczestniczyłam w szkoleniach: "Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2018 r." (portaloswiatowy.pl, 2018), "Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w okresie przepisów przejściowych" (Aneta Szostak-Sulewska, 2020).. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego - chemia, teoretyczna przedmioty zawodowe .. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju zawodowego Wydruki dokumentów 2.. Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego - stare wymagania.PLAN ROZWOJU NA MIANOWANEGO • pliki użytkownika Aga7675 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • plan rozwoju str.13.doc, plan rozwoju str12.doc ; - Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Złożenie wniosku o wszczęcie2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. niestety nie .Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. 1Placówka: Przedszkole Samorządowe.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01. .. Od Twojego egzaminu na nauczyciela mianowanego minął rok ( rok stosunku pracy w szkole/przedszkolu/placówce od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, dokładnie od daty na akcie nadania stopnia awansu ).. 55.00 zł.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - wrzesień 2020.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.3.. 3.Witajcie!. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Kalina Wolszczak.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. 55.00 zł.. 2018 poz. 1574 z późniejszymi zmianami).. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Władysława Jagiełły w Stębarku.. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. Schemat sprawozdania na stopień nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 02.09.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Agnieszka Kłodnicka.. 2017 IX.2017 okres stażu V.2020 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Sylwia Dymek.. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt