Architektura średniowiecza cechy

Pobierz

Wyróżniało go kilka charakterystycznych cech, wśród .Cechy gotyckiej architektury: strzelistość, smukłość, delikatne zdobienia znalazły swój wyraz także w malarstwie, rzeźbie, obiektach rzemiosła artystycznego.. Jedna z ważniejszych i bardziej reprezentacyjnych budowli wczesnego średniowiecza, wybudowana przez Justyniana Hagia Sofia , wzniesiona została na planie krzyża greckiego , z najwyższym punktem w miejscu przecięcia jego ramion.Architektura średniowiecza.. Dydaktyzm - fabuła podporządkowana była roli wychowawczej, miała rozpowszechniać przede wszystkim wzorce moralne.Cechy sztuki gotyckiej były następujące: podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża, system halowy i bazylikowy, strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli, system konstrukcji budowli -szkieletowy, oparty na przyporach, zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli,Cechy architektury • Bazyliki z bezwieżowymi fasadami i prosto zamkniętym prezbiterium.. Średniowieczne malarstwo nie naśladowało świata, lecz przedstawiało treści umowne, dotyczące wiary.Cechy średniowiecza Odmienność Europy wschodniej i zachodniej: W 1054r.. Styl przedromański Wnętrze kaplicy pałacowej w Akwizgranie Ok. IX-X w. na terenach Europy panował w sztuce i architekturze styl nazywany przez historyków "przedromańskim"..

W okresie wczesnego średniowiecza (VI-X w.)

Często rzeźbiono także figury.1.. Zapraszamy do lektury części czternastej w serii naszego portalowego Vademecum!. W tej konwencji powstały między innymi ogromne kościoły, pałace i parki, budowane w oparciu o elementy klasyczne, które tworzyły jednak nowe, fantazyjne formy.Styl gotycki w architekturze jest to wyjątkowy kierunek artystyczny, charakterystyczny dla epoki średniowiecza.. Na ziemiach polskich gotyk przenikał znacznie więcej dziedzin twórczości artystycznej niż romanizm.PRZYKŁADY ARCHITEKTURY GOTYCKIEJ kościół mariacki w Gdańsku ratusz we Wrocławiu Katedra Notre Dam MALARSTWO ROZWIJA SIĘ MALARSTWO FRESKOWE CAŁKOWICIE PODPORZĄDKOWANE ARCHITEKTURZE CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ GOTYKU BYŁ WITRAŻ POJAWIAJĄ SIĘ MOTYWY Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH Enguerrand Quarton, Pieta z Avignon, 1454-56 MUZYKA Średniowiecze .Istotą sztuki barokowej była reprezentacyjność, dbałość o bogaty wystrój, wszechobecny przepych i monumentalność.. Architektura romańska to budowle sakralne (to kościoły, klasztory, baptysteria) i świeckie (zamki, warownie).. Choć termin "sztuka romańska" wprowadzono w XIX wieku, to sam styl pojawiła się w XI wieku i trwał do połowy XIII.Mówiąc o cechach średniowiecza wspomnij: uniwersalizm; teocentryzm; anonimowość autorów; dualizm w postrzeganiu świata; tajemniczość; magię; mistycyzm..

3.Sztuka gotycka - architektura i rzeźba Geneza nazwy, powstanie stylu gotyckiego Nazwa gotyk wzięła się z nieporozumienia.

Taki charakter obronny ma zarówno architektura sakralna, jak i świecka.Cechy charakterystyczne architektury gotyckiej Przy budowie kościoła w Saint-Denis po raz pierwszy zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe, mury podparto z zewnątrz w miejscach szczególnie obciążonych i zastosowano łuk ostry, by zmniejszyć rozpieranie sił ciążących.Architektura średniowiecza Średniowiecze określają dwa style - typowe dla epoki.. rozwinęło się na ziemiach przyszłego państwa pol.. Są to jej symbole - budowle romańskie i gotyckie.. Lekkość sklepienia i jego konstrukcja pozwalająca na przekrywanie dużych przestrzeni o dowolnych rzutach.. obwałowania miejsc kultu rel.. W tej chwili pierwsze warunki dla niezwykłej nowej sztuki.. Styl romański zaczął się pozbywać samego siebie.. i konstrukcji zrębowej, drewn.. Różnice pogłębiały się przez odmienne modele kulturowe i społeczne, mieszkańców dzieliły poglądy i ustrój.Zdecydowane wyodrębnienie elementów konstrukcyjnych, którymi są żebra i filary, od elementów wypełniających, tj. pól wypełniających sklepienia i ścian..

Wspomnij dwa główne style architektury średniowiecznej:Cechy sztuki średniowiecznej Sztuka średniowiecza odgrywała rolę wspomagającą w stosunku do religii.

Występowanie .. Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego na ogół uważa się gotycką katedrę, choć w rzeczywistości był to również okres rozwoju architektury świeckiej (mieszczańskiej i rezydencjonalnej).. Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga.Cechy architektury romańskiej.. dział: Osiągnięcia cywilizacji.. W Średniowieczu panowały dwa główne style architektury: Romanizm i Gotyk.. świątynie (Szczecin), kam.. Główne cechy literatury średniowiecznej: Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych.. Ale - wyrażają też filozofię średniowiecza, tworzą jego obraz i atmosferę.Architektura średniowiecza - w okresie średniowiecza dominowały dwa nurty, jednak w obu dominowała tematyka religijna Styl romański - kościoły i zakony budowane w XI-XII wieku z charakterystycznymi grubymi murami i małymi oknami, spełniały również funkcje obronne (otaczano je dodatkowo murami i fosami).wspólne cechy architektury - we wczesnym średniowieczu w Europie Południowo - Wschodniej rozwijała się architektura bizantyjska, a w Zachodniej najpierw karolioska i ottooska, a od X w. rozwijała się architektura romaoska, później od XIII - gotycka,Materiał zawiera scenariusz lekcji dla nauczyciela, cele w języku ucznia; informacje dotyczące: dat związanych ze średniowieczem, początków chrześcijaństwa i budowli sakralnych, cech stylu romańskiego, kościoła w Cluny, polskiej architektury romańskiej, elementów kościoła romańskiego; 5 ilustracji interaktywnych (4 dzieła architektury romańskiej, 1 dzieło płaskorzeźby .Style romański i gotycki oraz kultura i zabytki polskiego średniowiecza..

Gotyk zaś na okres niedojrzały, dojrzały i późny.Najważniejsze budowle średniowiecza, kościoły i katedry, budowane były na planie bazyliki albo centralnym.

Romanizm dzieli się na Praromanizm i okres właściwy.. Styl romański przejmuje wiele elementów charakterystycznych ze sztuki wczesnośredniowiecznej, jak np. geometryczną ornamentykę, plecionki, ozdobne motywy zwierzęce.. Odnaleźć możemy je w ołtarzach i kamiennych nagrobkach władców.. rozwiązania konstrukcyjne przeważały nad dbałością o formę.Cechy architektury romańskiej.. Wypełniała portale, zdobiła kapitele, wsporniki.. Motywy czerpane były ze świata roślin lub zwierząt.. • Zastosowanie elementów konstrukcji architektonicznej używanych w gotyku.. kilka rodzajów budownictwa: drewn.-ziemne konstrukcje obronne grodów (Gniezno, Poznań) - o gęstej drewn.. Styl romański w architekturze charakteryzuje się ciężką bryłą z potężnymi murami i małymi oknami, które miały chronić przez najazdami z zewnątrz.. • Oszczędność środków wyrazu, surowe, proste bryły, bez dekoracji rzeźbiarskiej.. W razie najazdu nieprzyjaciela grube mury, małe okna, otwory strzelnicze mogły zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy się w nich schronili.Architektura średniowieczna - cechy i style Romański: Formy stylu romańskiego wytworzyły się na terenie dzisiejszej Francji i Włoch, a później przeniknęły do całej Europy, w tym i do Polski.Style architektoniczne w Średniowieczu.. Na bazie wzorów rzymskich, karolińskich, bizantyjskich, a nawet islamskich wyrósł w architekturze średniowiecznej styl zwany romańskim.. Włoski humanista, Giorgio Vasari, nazwał tak sztukę Średniowiecza, chcąc podkreślić jej barbarzyński charakter.Rzeźba w stylu romańskim podporządkowana była architekturze.. doszło do schizmy, czyli ostatecznego rozłamu kościoła chrześcijańskiego na część wschodnią i zachodnią.. • Ważna rola światła - wyraz mistycznej jedności z ogiem.Architektura gotycka (gotyk) - styl w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od około połowy XIII do początku XVI wieku.. (Łysiec - ob.. epoka: Średniowiecze.. zabudowie wewn.. Łysa Góra ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt