Opinia nauczyciela o uczniu klasy 1

Pobierz

(imię i nazwisko ucznia, klasa ) Proszę podkreślić lub wpisać odpowiednie informacje dotyczące ucznia.. uczeń unika towarzystwa kolegów.. Pobierz (docx, 11,1 KB) Podgląd treści .Najbardziej rzetelna opinia to taka, która mocno trzyma się faktów.. Jednak najważniej - sze jest umiejętne czytanie opinii i właściwe interpretowanie informacji, które są w nich zawarte.. uczeń szturcha kolegów na przerwach.Na wszystkich zajęciach siedzi w pierwszej ławce, blisko nauczyciela.. Bardzo szybko zaklimatyzowała się w klasie i poczuła się pewnie .. Zainteresowanie rodziców/opiekunów karierą szkolną dziecka: duże, wystarczające, małe, brak zainteresowania 2.. Napisanie obiektywnej opinii o uczniu jest proste.Opinia nauczyciela o uczniu skierowanym na badania w kierunku specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa) Imię i nazwisko ucznia/uczennicy:Nauczyciele uczący maja zastrzeżenia do zachowania Marcina, o czym świadczą częste uwagi zapisywane w dzienniku oraz ustne przekazywane wychowawcy.. Poniżej zamiesz-Plik Przykladowa Opinia 11.doc na koncie użytkownika Lezli • folder opinia o uczniu • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.INFORMACJA O UCZNIU ..

Opinia nauczyciela o uczniu - nadpobudliwość.

Zdarzało się, że chłopiec nie zawsze chętnie podejmował się ćwiczeń z zakresu grafomotoryki.. Marcinowi zdarzają się nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach świetlicowych oraz pojedyncze ucieczki z lekcji (1- fizyka, 1- angielski).. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu .Często jednak jest rozkojarzony, nie uważa i zajmuje się czymś innym.. W tym celu należy pochylić się nad konkretnym przypad-kiem i przeanalizować dokument dokładnie i szczegółowo.. uczeń dużo pracuje w domu.. Uważa na lekcjach.. Podczas spotkań z rodzicem, rozmów telefonicznych przekazuję matce jak pracować z dzieckiem w domu, udzielam wskazówek jak pomóc dziecku w .X.. Wymagania rodziców/opiekunów dotyczące wyników dziecka w nauce: zbyt wysokie, adekwatneJedyne trudności, o których mogę wspomnieć pojawiły się na początku nauki w klasie pierwszej.. # $ % D@ D Normalny CJ _H .Nauczyciel klas 1-111 musi gwarantowaé swoim uczniom odpowiedmq opieke, dbaé o ich bezpieczeóstwo i zdrowie, stymulowaé aktywnošé, eliminowaé czynniki negatywne.. Dlatego pisz konkretnie, np.: uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach.. Środowisko rodzinne ucznia (Proszę podkreślić właściwe) 1.. Agnieszka Bukowska.. Wymaga stałego wsparcia nauczyciela i zachęty .Opinia nauczyciela w przypadku trudności ucznia w nauce matematyki od klasy IV szkoły podstawowej..

Opinia o uczniu kl. I mającym trudności w nauce.

Jeśli chodzi o zachowanie, to jest przykładem dla innych.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń.. Którą ręką dziecko posługuje się przy pisaniu, czy jest sprawne w posługiwaniu się przyborami typu nożyczki, linijka, cyrkiel itp.retycznych, o których każdy nauczyciel powinien wiedzieć.. Podczas zajęć bywa aktywny, tylko wtedy, gdy temat wyda się mu interesujący (matematyka).. Po pierwsze - zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, po drugie - obrazuje, na podstawie danych gromadzonych w tej placówce, przebieg nauczania i wychowania oraz udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu.. Z powierzonych zadań wywiązuje się na miarę swoich możliwości.. Uczeń chętnie się wypowiada, jednak bardzo często na tematy niezwiązane z zajęciami.. 45minut.pl; Publikacje; Nauczanie początkowe; Autor Jolanta Luto Data publikacji 2018-07-02 Średnia ocena 5,00 Pobrań 210.. Wypełnia nauczyciel wychowawca 1.. Stosunek do nauczycieli (proszę podkreślić odpowiednie) prawidłowy, nie zawsze wykonuje polecenia, przejawia zachowania lekceważące, .. Ma kilka dobrych przyjaciółek, jest koleżeńska..

WYNIKI W NAUCE: ...Czym jest opinia o uczniu?

1.PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WIELUNIU.. Rozwój społeczno - emocjonalny (umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć, potrzeba budowania więzi uczuciowej z rodziną, społecznością szkolną, umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnejOpinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Imię i .. Upomniany przez nauczyciela o doprowadzenie pracy do końca, zaczyna się denerwować.. Opinia o uczniu wystawiana przez szkołę jest na pewno dokumentem.. uczeń rozmawia na lekcjach.. Regon 000734950, tel: -43-843-45-20, fax: 043-843-06-34. e-mail: Gdańsk - Wrzeszcz..

... jest uczniem klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Lubiana zarówno przez rówieśników, jak i grono nauczycielskie.. Autor: Jolanta Oskwarek 31 Sty 2008, 23:16 Kliknij: Generator opinii o uczniu.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Na początku roku szkolnego była bardzo nieśmiała, unikała kontaktu wzrokowego z nauczycielem, często spuszcza głowę, gdy była pytana lub nie potrafiła wykonać jakiegoś zadania.. Często jednak jest rozkojarzony, nie uważa i zajmuje się czymś innym.Od początku objęto Zosię szczególną serdecznością i troską ze strony nauczyciela i uczniów, stosuje się wobec niej pozytywne wzmocnienia- pochwały na forum klasy.. Relacje z rówieśnikami, pozycja w klasie (proszę podkreślić odpowiednie) lubiany przez kolegów, odrzucany, traktowany z obojętnością, skłonny do przewodzenia,Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.. Zauważyłam, że w wielu sytuacjach nie jest pewna siebie lub czuje się 'gorsza'.Opinia nauczyciela o uczniu klasy I .. Opinia nauczyciela biologii i chemii odnośnie ucznia sprawiającego problemy wychowawcze na lekcji.. Potrzebował zachęty, motywacji, zmniejszania ilości ćwiczeń lub ich rodzaju.Nauczyciel jest dla niej autorytetem, który bardzo szanuje.. Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.Opinia nauczyciela o uczniu do poradni psychologiczno-pedagodicznej.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.. Specyfikq sylwetki nauczyciela nauczania povzatkowegojest "silnie zintegro- "10 Wana struktura podstaw, cech osobowoéci, zainteresowañ i umiejqtnošci.Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Uczeń pozostawiony bez pomocy, wsparcia oraz kontroli nauczyciela nie potrafi sam zmobilizować się do pracy.. Zosia osiąga słabe wyniki w nauce.Opinia nauczyciela o dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - przykład.. Liczba opuszczonych godzin w pierwszym semestrze: 84 Ogólny stosunek ucznia do .. (nie czyta tekstów i nie recytuje wierszy na forum klasy).. Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Chłopiec pochodzi z pełnej rodziny, gdzie rodzic (matka) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt