Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

Pobierz

Rok szkolny 2019/2020; Rok szkolny 2018/2019; Rok szkolny 2017/2018; Rok szkolny 2016/2017; .. Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04. w Szkole Podstawowej im.. Jadłospis; Oferty Poradni .ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO .. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy.. Poznanie praw i obowiązków ucznia.. - Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicyROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Ogólne założenia.. Godziny pracy pedagoga; Pedagog szkolny poleca; Psycholog szkolny.. SP W NIEMCZYNIE.. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach.. Plan zajęć dnia VI.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Tematyka zajęć jest dostosowana do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1.. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania na świetlicy pamiątek wakacyjnych.PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 L.p ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. w świetlicy.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaPedagog szkolny.. Tygodniowy grafik zajęć.. W planie rocznym ujęto tylko kilka zadań kierunkowych ,które dotyczą najważniejszych dziedzin pracy świetlicy..

Organizacja pracy świetlicy V.

Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe.. Integracja zespołu.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Regulamin świetlicy (wierszyk, zasady zachowania) VII.. Omówienie dziennegoROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 1.. Zadania opiekuńczo- wychowawcze.. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Formy i metody pracy IV.. 09 Witaj szkoło!. 3.Roczny Plan Pracy Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 398 w Warszawie na rok szkolny 2020/20201 Wrzesień 01.09.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. Cele szczegółowe.. Czytanie głośne ze zrozumieniem.. Zadania opiekuńczo - wychowawcze III.. Zadania dla .PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. na rok szkolny 2019'0 .. Regulamin świetlicy szkolnej; Roczny plan pracy świetlicy; Karta zapisu do świetlicy; Stołówka .Rok szkolny 2020/2021; Plan pracy; Archiwum.. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej 2019/2020 .. Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy.. Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2020/2021 konieczne będzie szczególne dostosowanie metod do charakteru pracy (to jest ograniczenie kontaktów między uczniami oraz rezygnacja z zabaw grupowych .roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej Świetlicy szkolnej p. kruszyńska, j. linda, a. trzcińska roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Świetlicy szkolnej rok szkolny 2021/2022Roczny plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im..

Organizacja pracy świetlicy.

Założenia organizacyjne.. PRZY ZSI W LUBINIE.. - 4.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego / Moje wspomnienia z wakacji Rozmowa z dziećmi: "Nasze wakacje".. Ogólne założenia Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły.. - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Poznajemy się lepiejPlan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy;ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Witaj szkoło.. Miesiąc.. Zadania opiekuńczo - wychowawcze III.. Opracowanie rocznego programu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. NA ROK SZKOLNY 2019/2020.. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 (Zadania, tematy i inspiracje zawarte w planie mają charakter otwarty.. - poznawanie się grupy - kształtowanie umiejętności przedstawiania się - kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw, boisku, sali gimnastycznej i w świetlicyDokumenty szkolne; Dzwonki lekcyjne; Świetlica.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Regulamin świetlicy (wierszyk, zasady zachowania) VII..

Cele i zadania świetlicy.

Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie - nasze wspólne pomysły.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej II.. Swobodne wypowiedzi dzieci.. Rozmowy na temat poszanowania.. Informacje; Nasza świetlica; Dokumenty; Roczny plan pracy; Dzienny rozkład zajęć; Wydarzenia i galeria rok szkolny 2017/2018; Wydarzenia i galeria rok szkolny 2018/2019; Wydarzenia i galeria rok szkolny 2019/2020; Deklaracja dostępności; Dla rodziców.. W SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Organizacja pracy świetlicy.. Plan zajęć dnia VI.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej.. - Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.. 2 .Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.Nasza świetlica.. Plan zajęć dnia.. Zapewnianie stałego kontaktu z rodzicami poprzez spotkania rodziców z wychowawcami świetlicy.ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY..

Główne zadania pracy wychowawczej.

Godziny pracy psychologa; Psycholog szkolny poleca; Logopeda; Kierownik świetlicy.. Organizacji pracy w nowym roku szkolnym Założenie i prowadzenie dokumentacji.. Wyposażenie świetlicy; Nasze sukcesy; Wpłaty; Nasze fotorelacje.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 "BAW SIĘ I UCZ - ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI",,ŚWIETLICA SZKOLNA - PRZESTRZENIĄ DLA EDUKACJI, ROZWOJU I ZABAWY" "ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW" Spis treści: 1.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej II.. Formy i metody pracy IV.. Informacje ogólne; Majątek świetlicy.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. - Integracja zespołu.. 9.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. Powitanie wszystkich uczestników świetlicy.. Godziny praca kierownika świetlicy; Wpłaty za obiady; Świetlica szkolna.. sprzętu w świetlicy, gier i zabawek.. Miesięczne plany pracy.. ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRZESIEŃ Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji Witaj szkoło!. I Wspomnienia z wakacji.. fragmentów lektur szkolnych.. Zadania dla .ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM MIEŚCIE I.. Należą do nich: .. klasie, szkole.. Z uwagi na specyfikę pracy świetlicowej forma i zakres ich realizacji zależą od możliwości, potrzeb i .ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I.. Poznajemy zasady obowiązujące .. Organizacja pracy świetlicy V..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt