Ewolucja poglądów na temat budowy atomu

Pobierz

Demokryt z Abdery, starożytny uczony, uważał, że wszystko składa się z atomów.. Spektrometr to przyrząd pozwalający między innymi określić skład chemiczny ciała na podstawie analizy wysyłanego lub pochłanianego przez nie promieniowania, nie tylko w zakresie widzialnym.Atom - podstawowy składnik materii.Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.. Lecz ta teoria zostala zmodyfikowana i teraz atom definiuje sie jako najmniejsza ilosc pierwiastka chemicznego.1.. ,,atomos" - niepodzielny).. Budowa atomu.. Przekonanie, że twory takie istnieją, wiązało się zwykle z atomistyczną budową materii stworzoną przez Demokryta; cała rzeczywistość sprowadza się do atomów i ich ruchów: .mechanika kwantowa i sformułowane za jej pomocą teoria budowy atomu, fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych.. Robert Boyle opublikował traktat, w którym stwierdził, że materia zbudowana jest z wielu różnych korpuskuł zamiast z czterech żywiołów.. Około 2500 lat temu greccy filozofowie zadali sobie pytanie- z czego zbudowany jest świat ?. Poglądy Demokryta zyskały pełne uznanie dopiero w XIX wieku.1.1.. Koncepcję tę wykorzystał później Izaak Newton do opracowania swojej korpuskularnej teorii świata.Poglądy dotyczące budowy atomu na przełomie wieków..

Budowa atomu.

Kanāda Kāśyapa starożytny indyjski przyrodnik i filozof, który założył waiśesziką szkołę filozofii indyjskiej Każdy przedmiot składa się z atomów (paramāṇu), które z kolei łączą się ze sobą, tworząc cząsteczkiPoglądy atomistyczne zostały odnowione przez Pierre'a Gassendi w 1624r., a w 1661r.. Przez wieki uczeni próbowali odpowiedzieć na to pytanie.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 1.1.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych (20 godzin lekcyjnych) 1.. Odpowiedzi: 3 .. Ilustracja 3.3.. Należy jednak pamiętać że mimo tego iż w latach 1895 - 1905 dokonano wielu milowych kroków na gruncie .Rozwój poglądów na temat budowy atomu.. Rutheford ogłosił swoja teorię, głoszącą że atom złożony jest z dodatnio naładowanego jądra (skupiającego większość masy) i lekkich elektronów poruszających się z bardzo dużą prędkością w próżni wokół jądra.. Ewolucja poglądów na temat budowy materii oraz współczesny model budowy atomu Uczeń: omawia budowę atomu (B) wymienia i charakteryzuje cząstki elementarne wchodzące w skład atomu (A) przedstawia ewolucję poglądów na budowęprzedstawia ewolucję poglądów na temat współczesnych wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f większej od 100wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych (konfiguracja Uczeń:1..

Budowa atomu 2.

W powszechnym przekonaniu uważa się że był to okres w którym nastąpiło przejście od fizyki klasycznej do fizyki kwantowej.. Ewolucja poglądów na temat budowy materii oraz na budowęwspółczesny model budowy atomu Uczeń: omawia budowę atomu(B) wymienia i charakteryzuje cząstki elementarne wchodzące w skład atomu (A) Uczeń: przedstawia ewolucję poglądów materii (B)Zwracamy szczególną uwagę na ewolucję poglądów na temat budowy materii i zapoznajemy uczniów ze współczesnym modelem budowy atomu.. Atom w pojęciu filozofii starożytnej to najdrobniejsza, nie dająca się podzielić i z natury swej niezmienna część materii.. Demokryt z Abdery żył w latach około 460-.370 p.n.e. Ten grecki filozof uważany jest za twórcę atomizmu, czyli poglądów, które twierdzą, że materia jest złożona z niepodzielnych elementów prostych, tzw. atomów.Poglądy na budowę atomów na przestrzeni wieków.. Budowa atomu 2.. +0 pkt.. Ewolucja poglądów na temat budowy materii oraz współczesny model budowy atomu Uczeń: • omawia budowę atomu(B) • na budowęwymienia i charakteryzuje cząstki elementarne wchodzące w skład atomu (A) Uczeń: • przedstawia ewolucję poglądów materii (B) • podaje przykłady innych cząstek elementarnych (A)Wstęp do działu:Cząsteczkowa budowa materii..

Budowa atomu 1 2.

Podstawy teorii kwantowej - dualizm korpuskularno-falowy Uczeń: 2.2.Opisz ewolucję poglądów na temat budowy atomu.

Ewolucja poglądów na temat budowy materii oraz współczesny model budowy atomu Uczeń: omawia budowę atomu(B) na budowęwymienia i charakteryzuje cząstki elementarne wchodzące w skład atomu (A) Uczeń: przedstawia ewolucję poglądów materii (B)Budowa atomu.. Poglądy Demokryta zostały na wiele wieków zapomniane, jednak idea złożoności materii, nadal spędzała sen z oczu wielu badaczom.Ewolucja poglądów na temat budowy materii oraz współczesny model budowy atomu Uczeń: 2.1. określa liczbę cząstek elementarnych w atomie oraz skład jądra atomowego na podstawie zapisu 3.. Budowa atomu 2.. Odpowiedz.. Przełom wieku XIX i XX to dla fizyki czasy w których nastąpiło wiele zmian.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 1.1.. John Dalton twierdzil ze atomy to najmniejsze czasteczki materii ktorych nie mozna juz podzielic.. Jednym z ważniejszych osiągnięć ludzkości było odkrycie atomu.Potwierdziło ono przypuszczenie (wysnute już w starożytności), że materia składa się z małych niepodzielnych cząsteczek (ziaren).atomów pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 20 − wyjaśnia budowę współczesnego układu Uczeń: − wie, jak przeprowadzić doświadczenie chemiczne − przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii − wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt