Zasady bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowej

Pobierz

Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno: 3.1.. Korzystających z pracowni komputerowej obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem.. napojów.. Nie ufaj osobom poznanym przez Internet.. 3.Pracownia komputerowa jest miejscem, w którym należy .Stanowisko komputerowe musi być tak przygotowane, aby zapewnić ci bezpieczeństwo oraz przyjemną i komfortową pracę.. 3.zasady, zastępując ogólne sformułowania konkretnymi przykładami z komentarzy czy też dodając własne zapisy.. Treści, metody i formy pracy zostały dostosowane do .Bezpieczeństwo komputerowe szkoły.. 2.W pracowni komputerowej studenci są zobowiązani bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.. Wprowadzenie do informatyki.. Nie podawaj niepotrzebnych danych na portalach społecznościowych np. Facebooku.. posiłków i pić3.3.. 4, e-mail: ) Poznań, 1 października 2002Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu 1.. Jednak żadne z nich nie będzie w pełniAEH Zasady postępowania w razie wypadku i awarii zał.. Korzystających z pracowni komputerowej obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem oraz przestrzeganie zasad BHP.. Ważna jest także znajomość podstawowych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych: 1) Nie wolno "majsterkować " przy urządzeniu przed wyłączeniem go z .3.. Jedno z dzieci głośno czyta list (załącznik 1), który zawiera opis zaistniałej sytuacji..

3.4.Zasady BHP w szkolnej pracowni komputerowej.

1.2 Dostęp do pracowni komputerowej możliwy jest wyłącznie pod nadzorem Opiekuna Pracowni lub Nauczyciela prowadzącego zajęcia.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ w Publicznym Gimnazjum nr 3 1.. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.. Może wcale nie jestAktualizacja regulaminów korzystania z pracowni komputerowych.. Gromadzenie materiałów edukacyjnych: scenariuszy, artykułów prasowych, reklam, publikacji internetowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.Regulamin Pracowni Komputerowej.. uczeń potrafi wymienić główne czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy z komputerem.. Uczniowie mogą przebywać w pracowni komputerowej tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczycielasprzętu komputerowego) 2.. Z pracowni mogą korzystać2.. nr 4 [plik] AEH Instrukcja BHP w salach dydaktycznych zał.. 3.Zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej w Szkole Podstawowej im.. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług w systemie informatyczno-bibliotecznym Biblioteki Publicznej im.. Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków i ani pić napojów..

Przejście do pracowni komputerowej.

Spożywać3.2.. Nigdy nie masz pewności, z kim naprawdę rozmawiasz.. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowiskach.. wszystkie osoby przeszkolone w podstawowym zakresie korzystania z sieci komputerowej i osoby nie przeszkolone, ale tylko pod nadzorem nauczyciela 3.. Stosuj bezpieczne hasła, czyli takie które: a.bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1386) 1.. W pracowni komputerowej obowiązują zasady bezpiecznego korzystania z komputerów.Zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej Z zasobów sieci internetowej korzystamy tylko za zgodą i pod opieką nauczyciela.. Może wcale nie jest Twoim rówieśnikiem, a na zdjęciu, które Ci przesłał, jest ktoś inny?Zasady korzystania z pracowni informatycznej obowiązujące w okresie pandemii z uwzględnieniem stanu epidemicznego rok szkolny 2020/2021 1.. 3.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ.. W pracowni informatycznej uczniowie zastają zamknięte na kłódkę drzwi.. W szkole i nie tylko… W dalszej części poradnika przedstawiamy rozwiązania i narzędzia, których zastosowanie uodporni szkolne zasoby na ataki cyberprzestępców.. Mikołaja Kopernika w Bolszewie Z zasobów sieci internetowej korzystamy tylko za zgodą i pod opieką nauczyciela..

§1 Obsługa pracowni komputerowej.

Faza realizacji: 1.. Nie wolno wnosić do pracowni jedzenia, picia, , odzieży wierzchniej itp. 5.Zasady korzystania z Wydziałowej Pracowni Komputerowej w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal .Obsługując pozostałe urządzenia techniki komputerowej należy pamiętzć przede wszystkim o zapoznaniu się z instrukcją i postępowaniu zgodnie z zasadami w niej zawartymi.. 5 zasad bezpiecznej pracy z komputerem przez consido / piątek, 11 Styczeń 2019 / Opublikowano w Ergonomia , Ergonomia stanowiska pracy Praca przed komputerem może się wydawać najbezpieczniejszą profesją pod słońcem, a jednak i w biurze można się nabawić wielu problemów zdrowotnych.ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 1.. Każdy uczeń zobowiązany jest do .Konspekt lekcji organizacyjnej z informatyki dla klasy 1, zawierający zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznej pracy z komputerem, regulaminem pracowni komputerowej, przedmiotowym systemem oceniania oraz zasadami bezpiecznego korzystania z dróg w drodze do i ze szkoły.PROGRAM ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ OPRACOWAŁY: mgr IWONA BRZEZIŃSKA mgr DANUTA RYŻAK 1..

nr 6 [plik] AEH Regulamin pracowni komputerowej zał.

Regulamin pracowni komputerowej (nazwa szkoły) Podstawa prawna: § 17.. Poradnik.. Po wejściu do pracowni zajmij przydzielone ci stanowisko.. 1.1 Z pracowni komputerowej, za zgodą Dyrektora, mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.. uczeń umie zorganizować stanowisko do pracy.Regulamin korzystania z pracowni komputerowej.. Sprawdź kompletność jego wyposażenia.BHP oraz zasady porządkowe pracowni komputerowej 1.Studenci mogą korzystać z pracowni komputerowej jedynie pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.. nr 7 [plik]Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.. nr 3 [plik] AEH Instrukcja pracy na stanowiskach komputerowych zał.. W wyjątkowych sytuacjach innymTemat 1.. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.. Zabezpiecz swój profil tak, aby tylko znajomi mogli oglądać Twoje posty i zdjęcia.. WŁ. BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE Zasady ogólne: 1.. Prawo do korzystania z komputerów znajdujących się w pracowniach informatycznych i bibliotekach przysługuje uczniom oraz nauczycielom.. Nigdy nie masz pewności, z kim naprawdę rozmawiasz.. Cele programu: CEL STWORZENIA PROGRAMU: Program "Klik i umiem to w mig" został stworzony z myślą o edukacji dzieci uczęszczających na zajęcia komputerowe, objętych wychowaniem przedszkolnym.. Każdy uczeń zostaje zapoznany z regulaminem przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i jest bezwzględnie zobowiązany do jego przestrzegani 2.. Postanowienia .pracowni komputerowej, umie rozwinąć dowolny z punktów regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, umie uzasadnić konieczność przestrzegania dowolnego z omówionych punktów regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem, w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i przeznaczeniem posługuje się komputerem .Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie Szkolny regulamin bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów Zasady korzystania z komputera i Internetu na terenie szkoły 1.. Obok nich leży zwinięty rulon papieru na którym widnieje napis: "koniecznie przeczytajcie".. Przeprowadzenie ankiety "Aktywność internetowa".. Podstawowe zasady bezpieczeństwa.. dr Zbigniew Zwoliński (Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, II p., pok.. uczeń po lekcji zna pojęcia: informacja, informatyka, oprogramowanie, komputer.. nr 5 [plik] AEH Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń_w budynku zał.. Lekcja 1 Temat: Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera Regulamin pracowni komputerowej Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.. Nie ufaj osobom poznanym przez Internet.. Wydziałowej Pracowni Komputerowej.. Nie wrzucaj prowokujących zdjęć na swój profil w Internecie.. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Aktualizacja regulaminu Multimedialnego Centrum Informacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt