Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

Pobierz

XML.Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 dla miasta Węgrów.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2022, dalej zwany jako WPRiM został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7. czerwca 2001 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 328).Wieloletni plan rozwoju i modernizacji.. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo .. Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku pozycja 1437 z późniejszymi zmianami .Gmina zakończyła prace związane z opracowaniem "Wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Tuchomie na lata 2021-2027".Plan został opracowany na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.. Data: luty 2018 Autor: Sebastian Musiał Sprawdził: Elżbieta Cuprian Zatwierdził: Ryszard Suliga - Burmistrz Miasta i Gminy KoniecpolUchwałą Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXVI/226/2020 z dnia 29 października 2020 roku, został uchwalony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 na obszarze działania ZGK w Parzęczewie..

Wieloletni plan modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021.

1 do 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym2 Tytuł: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2018-2020.. Zgodnie z Ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i .Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w gminie Bielsko-Biała przedłożyło prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Aqua S. A. z prośbą o zatwierdzenie go poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską .Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych zwany dalej ,,Planem'' został opracowany na podstawie art. 21 ust 1-3 Ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.. z o.o. w Olsztynku, został opracowany zgodnie z art. 21 ust.. z o.o. w Krapkowicach na lata 2010 - 2014 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025'' Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie..

Wieloletni plan modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022.

Uchwala si ę Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz ądze ń wodoci ągowych i kanalizacyjnych na lata 2021- 2025, b ędących w posiadaniu Gminy Ciel ądz, stanowi ący zał ącznik do niniejszej uchwały.. § 3.WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.. Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r.. Traci moc Uchwała Nr XLIII/246/18 Rady Gminy Ciel ądz z dnia 29 pa ździernika 2018 r.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025, będących w eksploatacji Gospodarki Komunalnej Sp.. Plan ma charakter otwartyWIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr L/771/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały..

XWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 - 2022.

1 do 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 24 235 30 11 Faks 24 235 30 11 plan modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023. z o.o. w Trzebnicy Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowymCzy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, sporządzany przez przedsiębiorstwo wodociągowe, winien obejmować nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne planowane do realizacji przez gminę ze środków budżetowych?Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Sp.. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2021.. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę iWieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Turawa na lata 2018-2021: Uchwała nr XXIX/168/17 Rada Gminy Turawa z dnia 6 października 2017r.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.§ 1..

§ 2.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp.

Plan określa w szczególności: - planowany zakres usług wodno-kanalizacyjnych; - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2015-2017 został opracowany na podstawie art. 21, ust.. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo .Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. w Poznaniu WPRiM 2020-2029 (1418kB) metryczkaStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.. Następny artykuł.WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018-2021 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO Sp.. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023 GOSTYNIN CZERWIEC 2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp.. XWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.. z o.o. na lata 2021-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt