Tematy maturalne polski 2023

Zdający:Matura z polskiego poziom podstawowy i rozszerzony.. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.. Tak będzie i w 2023 roku.. Uwagi i wskazówki 2 listopada 2020 Lista lektur obowiązkowych - matura 2023 (rozszerzenie) 6 grudnia 2021Zadania jawne do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości w 2023 r. Opublikowano 2 września 2021· Aktualizacja 2 września 2021.. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.. ARKUSZE + ODPO…

Regulamin | Kontakt